Dyktatorzy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Dyktatorzy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Kim jest dyktator? Zacznę może od tego, że jest to termin bardzo obszerny, mamy:

1) dyktatorów mody vide Coco Chanel, Karl Lagerfeld;

2) dyktatorów powstań i zrywów narodowych vide Romuald Traugutt;

3) dyktatorów, czyli przywódców państw autorytarnych i totalitarnych;

4) w starożytnym Rzymie był nim urzędnik wybierany na czas wojny, wyposażony we władzę absolutną;

Na czele państw niedemokratycznych nie musi stać dyktator, możemy mieć tzw. kolektywne kierownictwo. W Rosji leninowskiej nie było tego typu przywódcy, gdyż rządziło Biuro Polityczne, w Demokratycznej Kampuczy podobnie, rządziła rada 'Angkar’, choć znajdą się historycy twierdzący, że rządził Saloth Sar. Nie mogę się zgodzić z takim postawieniem sprawy, gdyż wiele do powiedzenia mieli Khieu Samphan, Khieu Ponnary i Ieng Sary. Włodzimierz Lenin mówił o dyktaturze proletariatu, gdzie to lud miał rządzić wraz z chwilą przeprowadzenia rewolucji proletariackiej. Wraz z momentem przejęcia rządów przez Józefa Stalina, stał się dyktatorem. Po II Wojnie Światowej, kiedy Sowieci przejęli Europę Środkowo- Wschodnią ustanowili sieć podległych sobie państw, w każdym z nich na czele stał dyktator, który względem Stalina był mało znaczącym politykiem. Fascynatów historii Bolesława Bieruta odsyłam do książki Piotra Lipińskiego 'Kiedy partia była bogiem’. W Polsce Bierut był wszechmocny, na arenie międzynarodowej stanowił cząstkę Kominformu, kontynuacji Kominternu. Władza 'Forresta Gumpa polskiego komunizmu’ oparta była o tanki Armii Czerwonej. Józef Stalin pewnego razu powiedział wprost do towarzysza 'Tomasza’, że gdyby Sowiety cofnęły swe poparcie dla Polskiej Partii Robotniczej, nie ostaliby się przez tydzień. Historycy mówią o Triumwiracie Bierut- Berman- Minc, jednakże dyktatorem był 'Bolesław niejasny’, dwaj pozostali towarzysze mieli mu jedynie pomagać. Bolesław Bierut był dyktatorem z przypadku, w innym przypadku rządziłby Marceli Nowotko 'Stary’. W Albanii rządził Enver Hodża, dyktator, który jest dla mnie postacią fascynującą. Enver wierzył w stalinizm, nie przyjął postanowień płynących z XX Zjazdu KPZR. Albańczyk w 1972 roku wypowiedział następujące słowa 'Niech gadają chruszczowowcy, toghatowcy i inne śmiecie rewizjonistyczne, niech krytykują oni nieśmiertelne nauki Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina dotyczące partii i awangardy klasy robotniczej. Nauki te nie drgną jak nasza góra Tomor, są one prawdziwe i granitowe jak granitowa skała’. W ZSRR obowiązywała konstytucja, miała charakter fasadowy. Etiopia jest państwem afrykańskim, które przyjęło na jakiś

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!