Dynastia Piastów

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Dynastia Piastów, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Dynastia Piastów

W tym wypracowaniu postaram się przybliżyć życie oraz rządy królów oraz książąt z dynastii Piastów. Moim zdaniem wszyscy z nich byli dobrymi królami, którzy chcieli jak najlepiej dla swojej ojczyzny. Oczywiście każdy z Was może wyrobić sobie własną opinię na temat królów Polski z dynastii Piastów po przeczytaniu tego wypracowania.

Ale właściwie to co mamy zrozumieć przez pojęcie dynastia Piastów? Kto był jej założycielem? Ilu królów wywodziło się z tej dynastii? Na te i wiele innych pytań, które na tym etapie moglibyśmy sobie zadać, postaram się jak najlepiej odpowiedzieć. 🙂
Dynastia Piastów była pierwszą, historyczną dynastią, której początki sięgały 960 r. Założycielem tej dynastii był Piast Kołodziej, syn Chościska.
Według jednej z legend syn Piasta Kołodzieja, Siemowit był pierwszym księciem Polan. W tamtych czasach nie było Polaków, było tylko słowiańskie plemię Polan. Jak już wcześniej wspomniałam początki tej historycznej dynastii sięgały 960 r. (chociaż jako naród dynastia została oficjalnie uznana w 966 r. za czasów panowania Mieszka I, pierwszego władcy Polski, ale KSIĘCIA, NIE KRÓLA). Dynastia Piastów zakończyła się w roku 1370 r., wraz ze śmiercią króla Kazimierza Wielkiego, który pomimo tego, iż był czterokrotnie żonaty, miał pięć córek, ale nie syna, dzięki któremu dynastia Piastów nie zakończyłaby się tak szybko. Warto dodać, że ze śmiercią Kazimierza Wielkiego, boczne linie Piastów utrzymały się jeszcze na Śląsku, do 1675 r. oraz na Mazowszu do 1526 r.
WŁADCY POLSKI, KTÓRZY WYWODZILI SIĘ Z DYNASTII PIASTÓW:
Mieszko I – książę, panował w latach 960 do 992
Bolesław Chrobry – król, panował w latach 992 do 1025
Mieszko II Lambert – król, panował w latach 1025 – 1034
Kazimierz I Odnowiciel – król, panował w latach 1034 – 1058
Bolesław II Śmiały – król, panował w latach 1058 – 1079
Władysław I Herman – król, panował w latach 1079 – 1102
Bolesław III Krzywousty – król, panował w latach 1102 – 1138
Władcy Polski dzielnicowej, panowali w latach 1138 – 1306
Władysław I Łokietek – król, panował w latach 1306 – 1333
Kazimierz III Wielki – król, panował w latach 1333 – 1370

ŻYCIORYSY ORAZ RZĄDY WŁADCÓW POLSKI –
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
(rozpoczynając od Mieszka I, kończąc na Kazimierzu III Wielkim)

Mieszko I – pierwszy historyczny książę Polski. Dokładna data jego urodzin nie jest znana, możliwe jest, że urodził się między 922 a 945 r., za to pewna jest data jego śmierci – przypada ona na 25 maja 992 r. Panował w latach 960 – 992 r. Myślę, że jest najbardziej jest znany z jednego z wydarzeń, które na zawsze zmieniło Polskę. Dzięki temu Polska była bardziej szanowana, a chodzi mi o chrzest Polski, który miał miejsce w 966 r. Dzięki temu włączył Polskę w krąg krajów kultury chrześcijańskiej. Mieszko I był dobrym politykiem, który dbał o swój kraj. Zawierał liczne sojusze, między innymi z Czechami, który został przypieczętowany małżeństwem z czeską księżniczką Dobrawą Przemyślidką. Oprócz tego w polityce zagranicznej, zdarzało się, iż sprzymierzał się ze swoimi dawnymi wrogami.

Bolesław Chrobry
Podobnie jak w przypadku Mieszka I nie jest znana nam dokładna data narodzin Bolesława Chrobrego. Możemy być jednak pewni, że przyszedł na świat w 967 r., a zmarł 17 czerwca 1025 r. Jako książę panował w latach 992-1025, potem koronacja na pierwszego króla Polski miała miejsce 18 kwietnia 1025 r. Jak zapewne zdążyliście się domyślić Bolesław zmarł po dwóch miesiącach od koronacji.
Król Polski miał trzy żony:
– Judyta węgierska – od 986 do 987 r.
– Emnilda słowiańska,
– Oda Miśnieńska
Z tych związków narodziło się siedmioro dzieci – Mieszko I Lamberta (kolejny król Polski), Bezprym, Otto Bolesławowic, Regelinda, Matylda oraz dwójkę dzieci, których imiona nie są znane.
W 1000 r. Bolesław Chrobry spotkał się z cesarzem Ottonem II. Cesarz spotkał się, jeszcze wtedy z księciem polskim, pod pretekstem pielgrzymki do grobu św. Wojciecha, który został bestialsko zamordowany przez pogan.
Podczas tego spotkania władcy obu krajów rozprawiali nad utworzeniem arcybiskupstwa w Gnieźnie, Wrocławiu, Krakowie i Kołobrzegu.

Mieszko II Lambert

Syn Bolesława Chrobrego panował w latach 1025 – 1034.
25 grudnia 1025 nastąpiła koronacja Mieszka II. Bolesław Chrobry podczas swojego panowania przyłączył do Polski wiele ziem, a więc Mieszko władał bardzo rozległym terytorium. Ciekawe jest to, że po swojej koronacji nowy król wypędził ze swojej ojczyzny swoich dwóch braci, czyli Ottona i Bezpryma. Pewnie obawiał się, że oni mogliby pozbawić go władzy i korony. W 1032 r. Bezprym wrócił do Polski z wygnania i wypędził Mieszka.
Rządy Mieszka głównie opierały się na taktyce wojennej
Mieszko II Lambert zawarł związek małżeński z Rychezą, siostrzenicą niemieckiego cesarza Ottona III. Miał z nią troje dzieci. Byli to:
– Kazimierz I Odnowiciel,
– nieznana z imienia córka Mieszka,
– Gertruda

Po koronacji Mieszka na króla, związki między Polską i cesarstwem uległy znacznemu pogorszeniu, ponieważ koronacja nie spodobała się cesarzowi Konradowi II. W 1031 r. Konrad II wysłał do Polski wyprawę, która odebrała naszemu krajowi wiele ziem, czyli:
– Milsko,
– Łużyce,
– Morawy,
oraz wiele innych ziem zagarniętych przez ruskiego księcia Jarosława Mądrego.
Oprócz tego utworzyła się 'partia’ młodszych braci Mieszka. Król musiał uciekać. Udał się do Czech, jednakże został pojmany.
Na tronie Polski zasiadł Bezprym, jednakże jego rządy były bardzo mało popularne. Rok później został zamordowany.

Kazimierz I Odnowiciel

Kazimierz I Odnowiciel panował w latach 1034 – 1058.
Urodził się 25 lipca 1016 r., zmarł 19 marca 1058 r.
Po śmierci ojca Kazimierz starał się odbudować i wzmocnić wyniszczoną Polskę. Sprzeciwiła się jednak temu szlachta, przez którą musiał uciekać na Węgry, potem do Niemiec. Wrócił w 1040 r. Zaczął odbudowywać i umacniać nasze państwo. Jego ważne dokonania:
– odzyskanie Śląska,
– odzyskanie Mazowsza,
– 'odbudowa’ biskupstw,
– reforma armii,
– odzyskanie Pomorza Gdańskiego,
– odzyskanie Pomorza Wschodniego,
– przeniósł stolicę Polski z Gniezna do Krakowa.

Kazimierz odnowiciel wziął ślub z Marią Dobroniegą. Z tego związku narodziło się pięcioro dzieci:
– Bolesław II Szczodry,
– Władysław Herman,
– Mieszko,
– Otto

Bolesław II Śmiały (Szczodry)

Dokładna data urodzin tego władcy nie jest do końca znana, tak jak data jego śmierci. Urodził się w 1042 r., zmarł 2 kwietnia 1081 r. lub 3 kwietnia 1082 r.
Bolesław, kiedy jeszcze był dzieckiem kształcony był na króla Polski. Znał kilka języków. Można stwierdzić, iż był on poliglotą.
Koronacja na króla Polski miała miejsce 25 grudnia 1076 r.
Panował w latach 1072 – 1079.
Prowadził politykę zagraniczną, umacniał nasze państwo, starał się uniezależnić się od Cesarstwa niemieckiego.
Bolesław Śmiały prowadził również wojny, między innymi w 1076 r. z Czechami.
W sporze o inwestyturę poparł papieża Urbana.
KONFLIKT Z BISKUPEM STANISŁAWEM ZE SZCZEPANOWA
Biskup Stanisław był biskupem krakowskim. W 1077 r. doszło do konfliktu między biskupem Stanisławem, a królem Bolesławem Szczodrym. Nie jest nam jednak znana dokładna przyczyna tego konfliktu. Niektórzy historycy twierdzą, że konflikt polegał na tym, że król nałożył zbyt wysokie kary na oddziały Ruskie, które uciekły do Polski. Z rozkazu króla poprzez narastający konflikt biskup został zamordowany.
Zawarł związek małżeński z (najprawdopodobniej) Wyszesławą Światosławówną. Z tego związku narodził się Mieszko Bolesławowic.

Władysław I Herman

Urodził się w 1043 r., zmarł 4 czerwca 1102 r.
Był drugim synem Kazimierza Odnowiciela.
Nie był to król Polski, tylko książę. Po ucieczce z kraju Bolesława Szczodrego, został uznany jego następcą, jednakże Władysław nadał sobie tytuł księcia Polski dopiero po śmierci Bolesława. Władysław Nigdy nie został królem Polski.
W sporze o inwestyturę w przeciwieństwie do swojego brata poparł Grzegorza IV.
Władysław Herman miał trzy �

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!