Dynastie w Polsce

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Dynastie w Polsce, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Dynastie w Polsce
Czym tak właściwie jest dynastia?
Dynastię tworzą władcy, którzy pochodzą z tego samego rodu a oprócz tego do rządów zostało dopuszczonych co najmniej dwie osoby po sobie (jest też możliwość dopuszczenia w niewielkim odstępie czasu).
Biorąc pod uwagę dynastie panujące w Polsce, możemy wymienić pięć dynastii:
dynastia Piastów – Była to pierwsza panująca polska dynastia. W tej dynastii możemy brać pod uwagę dwóch jej założycieli. Pierwszym z nich uznawanym jak założyciel legendarny był Piast Kołodziej. Miał on syna Siemowita, który był uznawany za pierwszego księcia plemienni zachodniosłowiańskiego (Polan). Zarówno historia Piasta Kołodzieja, jak i jego syna Siemowita jest często negowana, właśnie dlatego jak założyciela historycznego uznaje się Mieszka I. Datę założenia szacuje się na 860 rok. Mimo istnienia dynastii, jej zasięgi zwiększyły się dopiero, wtedy gdy Mieszko I przyjął chrzest w 1370 roku.

Nastąpił także podział Piastów, który odbył się, podczas gdy na tronie zasiadł Bolesław III Krzywousty. Występujące od tamtego czasu linie to:
Linia śląska

Linia wielkopolska

Linia małopolska

Linia mazowiecka

Linia kujawska

Każda z nich wywodziła się od konkretnego władcy, śląska od Władysława II Wygnańca, wielkopolska od Mieszka III Starego, małopolska, mazowiecka, a także kujawska od Kazimierza II Sprawiedliwego.
Podczas panowania dynastia miała wiele gałęzi takich jak:
Książęta krakowscy

Książęta mazowieccy

Książęta głogowsko – żagańscy

Książęta świdnicko – jaworscy

Książęta oświęcimscy

Natomiast to tylko niektóre spośród wielu występujących wtedy gałęzi.
Panowanie Piastów nie było bezbłędne, aczkolwiek mimo wszystko podsumowując popełnione przez nich błędy, a także zachowania poprawne można dojść do tego, że nie byli oni złymi władcami. Rozwiązanie dynastii w zależności od linii nastąpiło:
Linia męska – 1675 rok
Linia żeńska – 1707 rok
dynastia Andegawenów – była to dynastia węgierska. Swoje panowanie na kartach historii zapisała w latach 1370 – 1399.

Historia panowania tej dynastii na świecie nie jest krótka, aczkolwiek jej polska gałąź już jest, ponieważ panowania obejmowało jedynie dwa pokolenia. Władzę jako pierwszy przejął Ludwik Węgierski. Był on sojusznikiem Kazimierza III Wielkiego. Miał on córkę, Jadwigę Andegaweńską, która następnie przejęła po nim tron. Należeli oni do najstarszej linii, która wywodziła się już od Karola Roberta.
dynastia Jagiellonów – Założycielem został Władysław II Jagiełło, który by�

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!