Edward Gierek

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Edward Gierek, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Edward Gierek to komunista, który przejął rządy w państwie po epoce Władysława Gomułki. Jako historykowi bardzo trudno jest mi jednoznacznie opisywać tę postać, która jest niezwykle złożona. Zacznijmy może jednak od początku…
Przyszły towarzysz przyszedł na świat 6 I 1913 r., w Porąbce, która obecnie stanowi część Sosnowca. Rodzina, z której pochodził Edward Gierek, była religijna, szybko stracił on jednak ojca, który dla syna zawsze jest wzorem.
W latach 20. XX w., rodzina wyjechała do Francji, z nadzieją na poprawę bytu.
W 1931 r., Edward Gierek związał się z francuską partią komunistyczną, która w owym czasie była mocna.
Liderem ugrupowania był Maurice Thorez, który po 1 IX 1939 r., optował za polityką pacyfizmu. Jako historyk nadal nie wiem, czy i jaką funkcję pełnił nad Sekwaną Edward Gierek. Ciekawe, że na początku lat 50. XX w., Nikita Chruszczow uznał Edwarda za 'zaufanego człowieka Moskwy’.
Polityk ten reprezentował Polską Partię Robotniczą w Belgii, w trzy lata po wojnie, wrócił do kraju. W 1949 r, polityk zamieszkał w Katowicach na osiedlu zamieszkanym przez funkcjonariuszy PZPR. Wtedy już Edward Gierek wiele znaczył.
W 1952 r. polityk ten po raz pierwszy znalazł się wśród posłów na sejm.
W okresie 1949-1954 Edward Gierek wchodził w skład KW PZPR na Katowice.
Województwo katowickie nazwano 'gierkowskim księstwem udzielnym’.
Edward Gierek związany był z frakcją puławian, gdzie odgrywał ważną funkcję.
Wielu działaczy tej grupy była z pochodzenia Żydami, dlatego też tak ostro zwalczała ich frakcja Natolina.
Edward Gierek został Pierwszym Sekretarzem w dn. 20 XII 1970 r. Decyzja ta została przyjęta przez społeczeństwo optymistycznie, wiele się mówiło, że polityk ten przemawia do obywateli innym językiem aniżeli czynili to Bolesław Bierut, Edward Ochab, a także Władysław Gomułka. Głównym kontrkandydatem był Mieczysław Moczar.
Kontrkandydat kojarzony był z budowaniem stalinizmu w Polsce, osobiście przesłuchiwał Stanisława Sojczyńskiego ps. Warszyc’. Edward Gierek jako polityk, który spędził wiele lat poza granicami kraju kojarzony był z człowiekiem sukcesu, który jest realną nadzieją na lepsze jutro.
Dekada Edwarda Gierka kojarzona jest z inwestycjami na kredyt, kraj zaczął się w sposób dynamiczny rozwijać.
Górnicy zaczęli zarabiać bardzo dobre pieniądze, nie bez przyczyny mawiało się wtedy, że 'Ślązak to pan’.
Polska doby Władysława Gomułki to kraj, który znajdował się w permanentnym kryzysie, ludziom żyło się bardzo źle, natomiast skostniały I Sekretarz twierdził, że jest bardzo dobrze. W serialu 'Dom’ Rajmund Wrotek podsumowuje rządy Gomułki słowami 'towarzysze, kilogram mięsa wołowego bez kości na głowę jednego mieszkańca Polski Ludowej wzrosła z 5,2 kg. na 5,6 kg., dlatego nie damy mówić prowokatorom, którzy utrzymują, że nasze społeczeństwo zeszło na dziady’.
Edward Gierek zainwestował w budowę bloków, w których po dziś dzień mieszka wielu Polaków. Lata 70. XX w. zawsze kojarzyć się będą z technologią wielkopłytową. Po 1989 r. nasze cementownie, fabryki samochodów, cukrownie, mleczarnie, a także szpitale zostały pozamykane.
W latach 70. wiele mówiło się o technokratach, hasło wzniosłe, jednak nie mieliśmy w kraju wystarczającej liczby specjalistów, bez których budowa nowoczesnego państwa była tak naprawdę niemożliwa. Edward Gierek dał Polakom nadzieję, że tutaj, nad Wisłą, można żyć na równi z mieszkańcami demokracji zachodnich.
Edward Gierek żył przez szereg lat na emigracji, zapewne, gdyby nie bliskie sąsiedztwo Kremla, który nie zezwalał Polakom na reformy, wszystko potoczyłoby się o wiele lepiej.
Pamiętajmy, że po epoce Gierka, kiedy doszli do władzy Jaruzelski z Kiszczakiem, kraj w dużym stopniu się cofnął.
Za czasów rządów Edwarda Gierka większa część społeczeństwa podejmowała zatrudnienie w przemyśle, aniżeli w rolnictwie.
Nadal mieliśmy wtedy całe rzesze chłoporobotników.
Chodziło o to, że chłop miał niewielki kawałek ziemi, z którego nie miał szans wyżyć, dlatego też wyjeżdżał do miasta, parał się pracą w fabryce, łączył te dwa zajęcia.
Dla wielu ta grupa była jakby niepełnowartościowa, z jednej strony, trudno o nich powiedzieć, jako o chłopach, jednak proletariatem miejskim nadal jeszcze nie byli, znajdowali się gdzieś pośrodku.
Kraj się rozwijał, ludzie którzy rzeczywiście chcieli pracować mieli taką możliwość. Edward Gierek stawiał na sport, sam był oddanym kibicem Górnika Zabrze, który w latach 70. XX w. świętował wielkie sukcesy. Polityk ten już w latach 50. XX w. wspierał zabrski klub, czego dowodem była walka, by przyszła legenda warszawskiej Legii, niesamowity drybler, Lucjan Brychczy przeszedł do Zabrza, wtedy to towarzysze partyjni Edwarda powiedzieli, żeby w sprawy wojska nie ingerował. W 1970 r. Górnik Zabrze dotarł do finału Pucharu Zdobywców Pucharów, przez całe lata 70. drużyna ta wiele znaczyła.
Bardzo symptomatyczne jest to, że czołowe polskie kluby doby komunizmu; Ruch Chorzów oraz Górnik Zabrze, przestały się całkowicie liczyć wraz z transformacją ustrojową.
Edward Gierek budował Polskę, jednak czynił to na lichwiarski procent, którego kraj nigdy nie spłaci.
Wielu ludzi pamięta temu sekretarzowi, że zadbał o młodych, obecnie mało się robi, żeby młodym ludziom ulżyć. Wielka Płyta była stabilna, oczywiście każdy wolałby mieszkać gdzie indziej, jednak Nadzór Budowlany, który oceniał wykonanie, solidność tych fundamentów, nie miał żadnych zastrzeżeń, to jednak o czymś świadczy…
Osiedla, które były budowane w latach 70. były bardzo udane pod względem logistycznym, znajdziemy na nich przedszkole, żłobek, ponadto mamy tam wiele miejsc parkingowych. Edward Gierek spowodował, że Polacy uwierzyli w siebie, w swoje siły, właśnie wtedy, często mawiało się, że Polak potrafi.
Kulą u nogi była gospodarka centralnie planowana, nawet w serialu 'Dom’ ukazane jest, że każdy, kto chce więcej i lepiej jest z miejsca usuwany, spychany na boczny tor.
Gospodarka centralnie planowana zakłada, że istnieje pewien plan i jeśli jest w nim, że gaźniki dla Fabryki Samochodów Osobowych, mieszczącej się na warszawskim Żeraniu mają być produkowane dajmy na to w Sochaczewie, tak ma być, mimo że gdzie indziej byłoby lepiej.
Nadal w wielu zakładach pracy, np. w stoczni pokutuje komunistyczne myślenie, że załoga jest od pracy, często bez refleksji, natomiast wszystkie szczegóły dogra mityczna góra, która ma monopol na prawdę oraz na rację.
Edward Gierek przez wielu chce być widziany jako patriota, jednak to za jego czasów modne stało się powiedzenie, że czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy. Ojcem ideowym aktualnej władzy jest właśnie Edward Gierek, który również zafundował Polsce inflację, drastyczne podwyżki cen. Okres sprawowania władzy przez niego jest pamiętany z sentymentem, jednak musimy pamiętać o wydarzeniach Radomia’76.
Zastanawiałem się, czy nie pójść na film, który ostatnio pojawił się na ekranach kin o Edwardzie Gierku, jednakże produkcja jest propagandowa, wręcz ahistoryczna.
My Polacy zwykle dobrze wspominamy tych, którzy ucierpieli w jakiś sposób, mamy duże poczucie sprawiedliwości. Edward Gierek został internowany w trakcie Stanu Wojennego, co Naród chce pamiętać. Zatrzymanie nastąpiło 13 XII 1981 r. o godz. 4:15, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu podjechali pod dom I Sekretarza w Katowicach przy ul. Różyckiego. Mówi się, że za obaleniem I Sekretarza stali 'walterowcy’. Politycy, którzy wchodzili w skład Komitetu Centralnego walczyli zaciekle o władzę, przywódca został internowany w m.Głębokie, w powiecie Choszczno. Chichot historii polega na tym, że Edward Gierek został internowany a uchodzący dziś wzór cnót wszelakich, Jarosław Kaczyński, nie został poddany int

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!