Edward Rydz Śmigły

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Edward Rydz Śmigły, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Edward Śmigły-Rydz przyszedł na świat 11 marca 1886 roku w niewielkim miasteczku, Brzeżanach, leżącym w Galicji Wschodniej. Jego ojcem był Tomasz Rydz, plutonowy cesarsko-królewskiego pułku ułanów, a następnie policjant w stopniu wachmistrza, syn kowala zamieszkałego w okolicach Wieliczki. Jego matka zaś, Maria Babiak, córką listonosza, a później policjanta. Jego rodzice wzięli ślub dopiero dwa lata po narodzinach syna, w 1888. Zapewne to opóźnienie spowodowane było problemami natury finansowej, przezwyciężonymi w momencie awansu ojca na plutonowego. Nie jest jednak wiadome, z jakiej warstwy społecznej pochodziła rodzina Rydzów. Na przestrzeni lat pojawiały się różne domysły; raz twierdzono, że zubożałej szlachty, aby później przekształcić ich w rodzinę chłopską. Sam Edward próbował się później tego dowiedzieć, jednakże publicznie nigdy głosu w tej sprawie nie zabrał.
Jego ojciec zmarł, gdy Edward miał 2 lata, więc niedługo po ślubie. Jego matka opuściła przyszłego marszałka 8 lat później. Wobec tego chłopcem zaopiekował się dziadek, Jan Babiak, człowiek ubogi, dozorca i pracownik rzeźni. Nieco później trafił pod opiekę inteligenckiej rodziny Uranowiczów. Dzięki temu Edward mógł pójść do szkoły. W 1899 jako Edward Rydz ukończył klasę IIa w Wyższym Gimnazjum w Brzeżanach. Naukę kontynuował do klasy V, którą ukończył w 1902. Trzy lata później zdał maturę i zainteresował się sprawami społecznymi i politycznymi. Zaczął również rysować pejzaże i karykatury. W czasie nauki wstąpił również do socjalistycznej organizacji „Promień”, a następnie do „Odrodzenia”. Ta organizacja niepodległościowa przeprowadzała nawet ćwiczenia wojskowe, w których brał udział również młody Rydz. Po zdaniu matury wstąpił do krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego opiekunem artystycznym początkowo był Leon Wyczółkowski, a później Teodor Axentowicz. Rozwój jego talentu wspierał ówczesny burmistrz Brzeżan, Stanisław Schätzl. W tamtejszym kościele namalował fresk przedstawiający Matkę Boską. W 1907 roku brał udział w propagandowej akcji, mającej na celu przekonania chłopów na głosowanie w wyborach ludowych na partię socjalistyczną. Rok później wstąpił do Związku Walki Czynnej i zadecydował o zakończeniu kariery artystycznej na rzecz politycznej. Przerwał więc studia i wstąpił na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ZWC spotkał się z ideami piłsudczyków i poznał między innymi Kazimierza Sosnkowskiego, późniejszego Naczelnego Wodza. W roku 1910 rozpoczął obowiązkową jednoroczną służbę wojskową w armii austriackiej. Zdobył tam stopień aspiranta oficerskiego. Jak większość późniejszych generałów II Rzeczypospolitej przykładał się do służby w armii austriackiej, uważając, że zdobyta tam wiedza pomoże mu później walczyć o niepodległość Polski. W 1912 roku ukończył niższy, a następnie wyższy kurs oficerski w Związku Strzeleckim. Powrócił również na krakowskie ASP, które ukończył w 1913. Był również pierwszym komendantem ZWC w Brzeżanach i pisał artykuły

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!