Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
Stanisław August Poniatowski
Stanisław II August Poniatowski (pełne imię i nazwisko to: Stanisław Antoni August Poniatowski) herbu Ciołek, urodził się 17 stycznia 1732 roku w Wołczynie. Był synem Stanisława Poniatowskiego i Konstancji Poniatowskiej z rodu Czartoryskich. Miał siódemkę rodzeństwa: Kazimierza, Andrzeja, Michała, Aleksandra, Franciszka, Ludwika i Izabellę Poniatowskich. Stanisław II August rządził Polską w latach 1764 – 1795, po tym, jak zastąpił na tronie Augusta III Sasa i został koronowany 25 listopada 1764 roku. Mimo że wcześniej ród Czartoryskich zaczął planować zamach stanu i elekcję poprzednika Poniatowskiego, to nie zdążyli tego zrobić, ponieważ zmarł. Tak czy inaczej, władzę po nim przejąłby Poniatowski, ponieważ miał nieoficjalny związek z pochodzącą z tego rodu Elżbietą, co dawałoby przywileje jej rodzinie, a dlatego, że byli oni magnatami, nie mogli wstąpić na tron. Drugim argumentem było to, że chcieli mieć „przykrywkę”, ponieważ mieli wielu wrogów, którzy chcieliby zepchnąć z tronu kogoś z ich rodu. Stanisław II August miał domniemany związek małżeński (nieoficjalny) z Elżbietą Grabowską, która wywodziła się z niższej warstwy społecznej, dlatego też ich związek nazywano morganatycznym. Urodziło im się troje dzieci: Stanisław (29.10.1780 r., Warszawa), Kazimierz (ok. 1774 r.) i Izabela (26.03.1776 r.) Grabowscy. Poniatowski dokonał wielu reform, ale także doprowadził swoją ojczyznę do upadku, dlatego też jego dokonania i panowania są sprzecznie oceniane. Jedni mówią, że dobrze rządził, a inni, że to właśnie przez niego straciliśmy niepodległość. Wprowadził wiele reform na Sejmie Czteroletnim i ustanowił Konstytucję 3 maja. Jednakże spiskował z carycą Katarzyną II i przystąpił do konfederacji targowickiej.
Po niecałych 29. latach panowania Polską, 25 listopada 1795 roku Poniatowski abdykował i pozostawił swoją ojczyznę bez władcy. Był on zarówno ostatnim królem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak i ostatnim królem w historii Polski.
Stanisław August Poniatowski zmarł trzy lata po zrzeczeniu się praw do tronu – 12 lutego 1798 roku w Petersburgu, który znajdował się na terytorium Imperium Rosyjskiego.
Informacje o elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego
Swoją decyzję o odejściu Poniatowski podjął 25 listopada 1795 roku. Był to miesiąc po tym, jak trzej nasi sąsiedzi: Rosja, Prusy i Austria zaatakowały Rzeczpospolitą i rozpoczęły III rozbiór Polski. Otóż wcześniej Stanisław August próbował przeprowadzić wiele reform, które pomogłyby państwu i mogłyby zapobiec kolejnemu rozbiorowi Polski. Mimo tego, nie mógł ich wprowadzić w życie, ponieważ wielu magnatów i szlachciców nie zgadzało się na nie podczas obrad sejmowych. Otóż reformy zawierały m.in. opodatkowanie wyższej

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!