Epoka oświecenia

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Epoka oświecenia, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Temat wypracowania: Epoka oświecenia

1.Oświecenie w Europie

Oświecenie to inaczej wiek rozumu, wiek światła, wiek filozofów – to nurt kulturalny i okres w historii Europy, który rozpoczął się pod koniec XVII wieku i trwał do początku XIX wieku. Tylko rozum wskazuje ludzkości drogę do posępu. Powstały kierunki filozoficzne:

a) racjonalizm (po łacińsku ratio – rozum) – uważano, że tylko za pomocą rozumu można poznać świat, odrzucono wiarę i religię i traktowano je jako zabobony.

b) empiryzm (po łacińsku empirio – doświadczenie) – uważano, że człowiek rodzi się z pustym umysłem i poznaje świat przez doświadczenie.

c) ateizm – odrzucono wiarę w Boga, uważano, że nie ma Boga, bo go nie widzimy. Uważano również, że jeżeli czegoś nie widzimy, to nie istnieje. Występowano przeciwko Kościołowi.

2. Oświeceniowi filozofowie zaczęli krytykować absolutyzm.

Monteskiusz zaproponował trójpodział władzy. Podzielił władzę na:

a) władza ustawodawcza – ustanawiała prawo;

b) władza wykonawcza – wprowadzała w życie przepisy;

c) władza sądownicza, czyli niezależne sądy.

Jan Jakub Rousseau głosił, że wszyscy ludzie są wolni i równi wobec prawa, a Wolter krytykował Kościół, uważał, że jest bardzo zacofany.

3. Styl klasycystyczny:

-wzrosło zainteresowanie starożytnością – pojawiły się nawiązania w sztuce i kulturze do starożytnej Grecji i Rzymu;

-panował ład, umiar, zrezygnowano z ozdób;

-w budowlach stosowano duże kolumny i kopuły;

-malarze poruszali tematykę mitologiczną i historyczną.

4. Wynalazki i odkrycia epoki oświecenia

Na początku XVIII wieku niemiecki fizyk Gabriel Fahrenheit wynalazł termometr. Termometr służył do pomiaru temperatury. Maszynę parową wynalazł szkocki konstruktor James Watt. Służyła ona do poruszania statków i lokomotyw. Balon został wynaleziony przez braci Montgolfier pochodzących z Francji. Balony służyły do pomiarów wyższych warstw atmosfery oraz były wykorzystywane do obserwowania wroga przez załogę wojskową podczas wojny. W epoce oświecenia angielski uczony Izaak Newton opisał przyciąganie ziemskie oraz zasady rządzące ruchem ciał niebieskich. Szwedzki uczony Karol Linneusz opisał kilka tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Największym odkryciem w epoce oświecenia było opublikowanie „Wielkiej encyklopedii francuskiej”. Encyklopedia zbierała w sobie wiedzę ze wszystkich dziedzin nauki.

5. Absolutyzm oświecony

Absolutyzm oświecony to rodzaj absolutyzmu, który powstał w okresie oświece

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!