Filip Piękny

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Filip Piękny, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Filip Piękny, zwany także Sprawiedliwym, był władcą Niderlandów Burgundzkich i tytularnym księciem Burgundii panującym na tych terenach w latach 1482-1506. Był on również pierwszym habsburskim królem Kastylii, panującym jako Filip I, przez krótki czas w 1506 roku.
Filip urodził się 22 lipca 1478 r. w Brugii. Urodził się on w hrabstwie Flandrii za panowania swego dziadka Fryderyka III. Był on synem Maksymiliana I oraz Marii Burgundzkiej. Maksymilian był Świętym Cesarzem Rzymskim. Gdy Filip miał mniej niż cztery lata, gdy zmarła jego matka. Po jej śmierci chłopiec odziedziczył Niderlandy Burgundzkie. Został on następcą matki jako władca posiadłości burgundzkich pod opieką ojca, który faktycznie sprawował władzę na tych ziemiach jako regent. Na ziemiach tych nastąpił wówczas okres zamętu, w którym dochodziło do sporadycznych walk między dużymi miastami Flandrii. Mówi się, iż podczas tego okresu bezkrólewia Filip został wciągnięty w wir wydarzeń. Na krótko nawet został uwięziony w Brugii w ramach większej kampanii flamandzkiej. Miała ona na celu poparcie ich roszczeń do większej autonomii, którą uzyskali od Marii Burgundzkiej w ramach porozumienia znanego jako Wielki Przywilej z 1477 roku. Obie strony doszły do porozumienia w traktacie z Senlis w 1493 roku, kiedy to zmarł cesarz Fryderyk, a nowym cesarzem został ojciec Filipa, Maksymilian. Ułatwiło to wewnętrzną walkę o władzę, ponieważ obie strony zgodziły się, by 15-letni Filip został rok później księciem koronnym. W 1494 roku Maksymilian zrzekł się regencji na mocy traktatu z Senlis. Filip zaś, mając wówczas 16 lat, sam objął rządy nad ziemiami burgundzkimi. W praktyce jednak władzę sprawowała rada burgundzkich dostojników. W 1496 roku, gdy Filip miał 18 lat, ojciec zaaranżował jego małżeństwo z Joanną. Ślub odbył się 20 października 1496 roku. Joanna była drugą córką królowej Izabeli I Kastylijskiej i króla Ferdynanda II Aragońskiego. Mniej więcej w tym samym czasie siostra Filipa, Małgorzata, została wydana za mąż za brata Joanny, Jana, księcia Asturii. Stało się tak w ramach umowy między ich ojcami. Małżeństwo to było jednym z szeregu sojuszy rodzinnych między Habsburgami a Trastmarami, mających na celu wzmocnienie przeciwko rosnącej potędze francuskiej, która znacznie wzrosła dzięki polityce Ludwika XI. Po śmierci starszego rodzeństwa, Jana i Izabeli, oraz jej młodszego siostrzeńca, Miguela da Paz, księcia Portugalii, Joanna została pretendentką do tronów Kastylii i Aragonii. W 1504 roku, gdy zmarła jej matka została ona królową Kastylii. Wtedy to Filip wraz z Joanną wypłynęli w podróż do H

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!