Gieorgij Malenkow

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Gieorgij Malenkow, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Gieorgij Malenkow (1902- 1988) był ważnym radzieckim politykiem. W utworze pt. 'Oko Moskwy’ Wuem Encehy wspomniany jest, padają takie słowa 'setki oczów wpatrzonych co wskaże pałac Kremla. Ci w klatce wychowani to partyjny rezerwat, gdy umiera legenda, wnet rodzi się histeria, Lenin czy Stalin, Malenkow czy Beria’. Malenkow urodził się w Orenburgu, w 1919 roku wstąpił do Armii Czerwonej oraz do partii bolszewickiej w 1920, był politrukiem. Warto odnotować, iż pochodził ze szlacheckiej rodziny macedońskiego pochodzenia. Malenkow podjął studia w Moskwie, na kierunku technicznym. W czasach studenckich natrafił na wielu zwolenników Lwa Trockiego, który w tamtym czasie był Komisarzem Ludowym ds. wojskowych. Malenkow był przeciwnikiem trockizmu, starał się ograniczać jego wpływy. W chwili obalenia Trockiego Malenkow weryfikował studentów pod kątem odchyleń trockistowskich, tym sposobem nabył pierwsze doświadczenia w prowadzeniu walki przeciwko wrogom ludu. Malenkow wybił się na swoim zdecydowanym anty- trockiźmie, w ten sposób zaczął budować swoją pozycję, z anonimowego członka partii stając się coraz bardziej znaczącą figurą. Karierę polityczną zaczął robić w 1935 roku, będąc prawą ręką Nikołaja Jeżowa. Malenkow opowiedział się przeciwko Jeżowowi, oskarżył go o to, że stosował terror przeciwko lojalnym członkom partii bolszewickiej. W 1936 roku został kierownikiem wydziału kierowniczych organów partyjnych, zastąpił Jeżowa. Malenkow współtworzył Wielki Terror. Gieorgij jeździł po republikach, informując NKWD, kogo należy zaaresztować. Malenkow przyczynił się do czystek w: Baszkirii, na Białorusi, w Erywanie. Malenkow przyczynił się do zaaresztowania 150 tysięcy ludzi. Na XVIII zjeździe WKP (b) w 1939 roku został członkiem KC. Malenkow pozostaje politykiem mało znanym, historycy niewiele uwagi poświęcają tej postaci. Podczas II Wojny Światowej zarządzał produkcją samolotów bojowych. W 1946 roku polityk został odstawiony na boczny tor, przestał mieć wpływ na sprawy polityczne. Józef Stalin uznał, że potrzebuje Malenkowa, dlatego jeszcze w lipcu tego samego roku przywrócił do władzy. Gieorgij Malenkow szykowany

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!