Goralenvolk

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Goralenvolk, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Goralenvolk był terminem geopolitycznym wymyślonym przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej. Miał się on odnosić do górali zamieszkujących Podhale na południu Polski w pobliżu granicy ze Słowacją. Niemcy domagali się wówczas wprowadzenia odrębnej narodowości dla mieszkańców tego regionu. Chcieli w ten sposób oddzielić ich od obywateli polskich podczas okupacji wyżynnych terenów Polski. Określenie Goralenvolk było neologizmem. Człon ‘Goralen’ pochodziło od polskiego słowa Górale, natomiast ‘volk’ w języku niemieckim znaczy ‘ludzie’. Innymi słowy w wolnym tłumaczeniu Goralenvolk miał oznaczać ludzi gór, czy też ludzi mieszkających w górach (w Polsce). Chcąc skłonić Górali do współpracy z SS, naziści twierdzili, że Górale są częścią rasy wielkogermańskiej. W związku z tym wg nich zasługiwali na odrębne traktowanie, lepsze niż przewidziane dla Polaków. Według ideologii nazistowskiej Górale wywodzili się od etnicznych Niemców. Rzekomo licznie osiedlali się oni w regionie podhalańskim w czasach średniowiecza. Ideolodzy nazistowscy uważali zatem mieszkańców tego obszaru za część „rasy wielkogermańskiej”. Koncepcja pochodzenia Goralów od Niemców jednak nie została stworzona przez samych nazistów. Podobno teorie, iż ludność niemiecka mieszkała częściowo na Podhalu była zawarta w artykule w 1885 roku. Wówczas było w nim napisane, iż Niemcy zamieszkiwali te rejony w XI wieku.
Tereny zamieszkałe przez Górali, obejmujące przede wszystkim przedwojenny powiat nowotarski na Podhalu, zostały przyłączone do Niemiec bezpośrednio po inwazji na Polskę w 1939 roku. Mówi się, iż Niemcy w początkowej fazie II wojny światowej przykładali do przekonania do współpracy góralskiej dużą wagę. Po zajęciu wówczas Podhala przez wojska niemieckie Henryk Szatkowski, który był przedwojennym działaczem rządowej partii Obóz Zjednoczenia Narodowego, wysunął tezę, że Górale są ludem pochodzenia niemieckiego. W późniejszym okresie władze niemieckie starały się doprowadzić do asymilacji ludności w ramach volksdeutschów. Chcieli oni zachęcić ludność góralską do współpracy z okupantem. Wkrótce zebrała się również na tym obszarze niewielka grupa miejscowych partyzantów. Przewodniczył im żołnierz Rzeszy Witalis Wieder wraz z Wacławem Krzeptowskim, który był samozwańczym Góralem Przewodnikiem. Wraz z nimi dwoma grupa liczyła również kuzynów Krzeptowskiego, jakimi byli Stefan i Andrzej Krzeptowscy. W skład grupy wchodzili również podejrzany o szpiegostwo niemieckie Henryk Szatkowski oraz Józef Cukier pochodzący z Zakopanego. Podczas wizyty hitlerowskiego gubernatora generalnego Hansa Franka na Podhalu 7 listopada 1939 roku zaproponowali oni utworzenie odrębnego państwa dla Goralenvolku. Tego samego dnia Wacław Krzeptowski, góralski działacz społeczny i prezes oddziału przedwojennego Stronnictwa Ludowego w Nowtargu, wraz z innymi góralskimi działaczami odwiedził Hansa Franka, nowo mianowanego generała-gubernatora na Wawelu, i złożył mu hołd. Hans Frank następnie odwiedził Wacława Krzeptowskiego w Zakopanem pięć dni później, 12 listopada 1939 roku. Podczas tej wizyty Wacław Krzeptowski podziękował władzom niemieckim za uwolnienie Górali od wielowiekowego polskiego ucisku. Wówczas samozwańczy goralenführer Krzeptowski brnął w zdradę coraz bardziej. 29 listopada 1939 roku Wacław Krzeptowski zorganizował w Zakopanem zebranie przedwojennego Związku Górali. W spotkaniu tym wzięło udział trzydziestu ośmiu znanych górali oraz przedwojennych działaczy polskich. Podczas tego spotkania poparł on koncepcję profesora Henryka Szatkowskiego o przynależności Górali do narodu niemieckiego. Wydał on również wówczas memoriał o potrzebach Górali. Dokument ten nazywany został wówczas kamieniem węgielnym Goralenvolku. Na tym spotkaniu powołano oficjalnie do życia organizację „Goralenverein” pod przewodnictwem Wacława Krzeptowskiego, która ogłosiła się następcą „Ligi Góralskiej”. W kwietniu 1940 roku Hans Frank powiedział, że władze niemieckie nie będą utrudniać życia Góralom. Niedługo później zaś jeszcze wiosną tego samego roku w Zakopanem powstały: Góralska Szkoła Ludowa, Góralska Szkoła Zawodowa oraz Góralski Klub Sportowy. Ich budowa miała być germańskim narzędziem zniemczenia narodu góralskiego. Wszystkie te instytucje zostały zatwierdzone przez Rzeszę. Stworzono wówczas również własną flagę góralską. Nie została ona jednak oficjalnie zatwierdzona przez władze Generalnego Gubernatorstwa. Próbując również wówczas udowodnić germańskie pochodzenie górali Szatkowski prosił nazistowskiego pełnomocnika o szeroko zakrojoną pomoc w kultywowaniu narodowej odrębności Górali. Postulował on również o przyznanie Góralom wielu odrębnych przywilejów gospodarczych. Jednak odbyte spotkanie, podczas którego powstał Goralenverein, uświadomiło jednocześnie Krzeptowskiemu, że wielu górali nie popiera współpracy z okupantem i nie zamierza wyzbywać się polskości. Krzeptowski i spółka byli oburzeni takim obrotem sprawy. Społeczność góralska zaś była oburzona, iż Krzeptowski może proponować im Goralenvolk. Głośno protestowali oni przeciwko takim rozwiązaniom i współpracy z Niemcami, którzy napadli na Polskę. Zdrajcy narodu wówczas obeszli się ze swoimi góralskimi przeciwnikami, którzy si

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!