Baner-og-lny-306x810-1-min

Granice Polski 1939

Po pierwsze, chciałbym polecić wszystkim książkę 'Ku wojnie’ pióra Bartosza Borkowskiego, która w sposób wyczerpujący opisuje ostatnie momenty II RP.
Polska składała się z szesnastu województw oraz z odrębnie wydzielonego województwa obejmującego Warszawę. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że Warszawa pełniła funkcję, którą swego czasu Amerykanie przypisali Waszyngtonowi, który stanowił odrębną jednostkę samorządową.
Gdańsk był Wolnym Miastem, jednakże można było dostrzec tutaj przeważające wpływy niemieckie, historycy określają go mianem poligonu doświadczalnego nazistów.
II RP miała tzw. Kresy Wschodnie, była mocniej wychylona na wschód.
Po dziś dzień toczą się debaty, czy ziemie zachodnie, które ojczyzna otrzymała po II WŚ stanowią właściwą rekompensatę za utratę Wilna, Grodna oraz Lwowa.
Polska doby XX- lecia międzywojennego była wieloetniczna, po wojnie stała się monoetniczna. W tym punkcie chodzi zasadniczo o multi kulturowość Kresów Wschodnich, które utraciliśmy w okresie po 1939 r.
Ukraińcy przed II WŚ stanowili istotną mniejszość narodową, po 1945 r., miała zostać rozproszona oraz poddana polonizacji, wszystko w ramach akcji 'Wisła’.
Po 1945 r., wielu Polaków narodowości żydowskiej, wyjechało budować swoje państwo, czyli Izrael. Szczepan Twardoch opisuje w 'Królu’ dylemat, który mieli Żydzi doby XX- lecia, chodziło o tożsamość, gdzie jest w zasadzie miejsce na świecie Narodu Wybranego. Jakub Szapiro twierdził, że czuje się patriotą lokalnym, dla niego polskość oznacza warszawskość, jak sam stwierdził, jeśli pójdzie na wojnę, zrobi to w imię walki o stolicę.
Ważnym, inteligenckim ośrodkiem był Lwów, który kraj utracił ostatecznie po II WŚ.
Polska przed 1 IX 1939 r. obejmowała 389 720 km. kwadrat, czyli terytorialnie zajmowała większy obszar niż obecnie.
Naszymi sąsiadami byli: Niemcy, Sowieci, Czechosłowacy, którzy po III 1939 r. stali się Protektoratem Czech i Moraw, marionetkowa Słowacja, Litwa, Łotwa, Rumunia, od III 1939 r. Węgry.
Madziarzy zostali naszymi sąsiadami, po tym jak w ich władztwie znalazła się Ruś Podkarpacka.
W lidze piłkarskiej grały zespoły z Wilna: Śmigły, Pogoń Lwów, w niższych klasach rozgrywkowych z Grodna: WKS, Cresovia, Makabi, z Drohobycza: Junak, z Sambora: Korona, z Brześcia: Ruch i Pogoń, z Pińska: Ognisko, z dzisiejszego Iwano- Frankowska: Strzelec Górka Stanisławów, z Rypne: KSZN, z Kałuszy: TESP, z Kołomyi: Pokucie.
W ten sposób wyglądała II RP, do której wielu ludzi, w dalszym ciągu ma stosunek emocjonalny.
W VIII 1939 r., doszło do podpisania traktatu Ribbentrop- Mołotow, w wyniku którego doszło do wydarzenia, które wielu historyków określa przy użyciu pojęcia IV rozbiór Polski.
Niemcy zniemczali nazwy miast oraz miejscowości, w ten sposób Gdynia została przemianowana na Gotenhafen, Łódź stała się Litzmannstadt.
Porozumienie zawarte pomiędzy III Rzeszą a Krajem Rad, miało doprowadzić do upadku kraju, warte odnotowania

Baner-og-lny-306x810-1-min

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!