I Wojna Światowa

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: I Wojna Światowa, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

I wojna światowa
I wojna światowa toczyła się od 28 lipca 1914 roku do 11 listopada 1918 roku. Zakończyła się ona wydarzeniem, które nazywana jest trójporozumieniem. Był to konflikt, którego skale można nazwać światową, lecz jego znaczna część toczyła się w Europie, stąd też pojęcie, że tam też znajdował się jej ośrodek. Do tamtej pory nie toczono takich walk, różniła się ona swoim stylem od wcześniejszych sporów między innymi przez to, że:
1. Obszar jej trwania był duży, ponieważ nigdy wcześniej nie toczono walk na taką skalę. Walki objęły teren nie tylko prawie całej Europy, lecz także Afryki, a nawet Azji.
2. Podczas jej trwania użyto nowych jak na tamte czasy broni co poskutkowało między innymi zwiększoną liczbą ofiar więc zdecydowanie można stwierdzić, że była ona bardziej krwawa.
3. Nowością dla tamtych czasów okazało się miejsce toczenia walk, ponieważ w niektórych momentach potrafiły się rozgrywać walki zarówno na lądzie, w powietrzu, a także na wodzie oraz pod wodą.

PRZYCZYNY I WOJNY ŚWIATOWEJ
Przyczyn I wojny światowej było wiele, można je podzielić na przyczyny polityczne, narodowościowe, a także militarne.
Do przyczyn militarnych możemy zaliczyć między innymi niemiecki plan Schlieffena, którego założeniem był szybki atak przed wrogiem.
Do przyczyn politycznych możemy zaliczyć między innymi rywalizacje, do której doszło pomiędzy Rosją a Austro – Węgrami, ponieważ walczono wtedy o wpływy związane z Morzem Czerwony. Naruszenie zasad Świętego Przymierza przez Niemcy oraz zjednoczenie Włoch.
Do przyczyn narodowościowych możemy zaliczyć między innymi konflikty pod względem etnicznym, które toczył się wtedy na Bałkanach, a także chęć innych narodów do posiadania na własność swoich niepodległych państw.

PRZEBIEG I WOJNY ŚWIATOWEJ
28 lipca 1914 roku – Nastąpiło wypowiedzenie wojny ze strony Austro – Węgier w stronę Serbii, które było spowodowane morderstwem Franciszka – Ferdynanda czy następcy tronu Austro – Węgier.
29 lipca 1914 roku – Tego dnia podpisano uchwałę, której celem była mobilizacja floty w Wielkiej Brytanii. Doszło wtedy do blokady Niemiec, której byli sprawcami.
1 sierpnia 1914 roku – Doszło do wypowiedzenia wojny Rosji przez Niemcy, którzy zarządzili także mobilizację.
2 sierpnia 1914 roku – Mimo braku wypowiedzianej wojny, wojska niemieckie wkroczyły na terytorium Wielkiego Księstwa Luksemburga. Tego dnia także zostało podpisane porozumienie, które obejmowało Niemcy oraz Turcję.
3 sierpnia 1914 roku – Francja otrzymała wypowiedzenie wojny ze strony Niemiec, a także doszło do ogłoszenie neutralności przez Holandię.
4 sierpnia 1914 roku – Tego dnia mimo braku wypowiedzenia wojny granice Belgii zostały przekroczone przez niemieckie wojska a kolejne kraje jakimi była: Hiszpania, Norwegia oraz Szwecja ogłosiły neutralność.
6 sierpnia 1914 roku – Tego dnia nastąpiły dwa wypowiedzenia wojen. Pierwsze ze strony Austro – Węgier dla Rosji a drugie otrzymały Niemcy ze strony Serbii. Doszło także do ogłoszenia neutralności przez kolejny kraj jakim były Chiny.
7 sierpnia 1914 roku – Tego dnia swoją solidarność z Wielką Brytanią ogłosiła Portugalia.
11 sierpnia 1914 roku – Austro – Węgry otrzymały wypowiedzenie wojny od Francji.
12 sierpnia 1914 roku – Tego dnia Austro – Węgry otrzymały kolejne wypowiedzenie wojny tym razem od Wielkiej Brytanii.
23 sierpnia 1914 roku – Wypowiedzenie wojny otrzymały Niemcy ze strony Japonii.
25 sierpnia 1914 roku – Tego dnia wojska niemieckie znajdujące się w Leuven dopuściły się spalenia tej dzielnicy znajdującej się w Belgii.
Od 20 do 25 sierpnia 1914 roku – W tych dniach miały miejsce tak zwane „Bitwy graniczne”, które toczyły się między wojskami niemieckimi a wojskami francuskimi.
2 września 1914 roku – Rząd Francji wraz z jej prezydentem wyjechali z Paryża, aby ostatecznie zatrzymać się w Bordeaux.
4 września 1914 roku – Tego dnia doszło do podpisania konwekcji, która obejmowała Wielką Brytanię, Rosję, a także Francję. Do jej podpisania doszło w Londynie a jej zobowiązania dotyczyły nie zawarcia przez kraje w niej uczestniczące separatystycznego pokoju z Niemcami.
Od 6 do 9 września 1914 roku – W tych dniach miała miejsce pierwsza bitwa nad Marną.
Od 14 do 17 września 1914 roku – Toczyły się bitwy, które nazwano „wyścigiem ku morzu”. Miały one miejsce we Francji a dokładnie na jej północno – wschodniej części.
Od 20 października do 3 listopada 1914 roku – Miała wtedy miejsce bitwa określana jako pierwsza bitwa we Flandrii.
Od 2 do 5 listopada 1914 roku– Nastąpiło wypowiedzenie wojny w stronę Turcji od Wielkiej Brytanii, Francji oraz Rosji.
Od 10 do 24 listopada 1914 roku – Miała miejsce druga już tak zwana bitwa we Flandrii, którą nazywano także bitwą pod Ypres.
Od 16 listopada do 17 grudnia 1914 roku – W tych dniach odbyła się bitwa pod Łodzią oraz Toruniem. Ostatecznie zakończyła się niekorzystnie dla Polaków, ponieważ jej skutkiem okazało się zajecie obu miast przez Rosjan.
18 stycznia 1915 roku – Tego dnia ogłoszono przez Japonię tak zwane „21 żądań”, które były skierowane w stronę Chin.
4 lutego 1915 roku – Tego dnia oficjalnie można powiedzieć, że rozpoczęto wojnę podwodną.
19 lutego 1915 roku – Miało wtedy miejsce uderzenie, które dotknęło tureckie forty. Stały one wtedy w obronie Dardaneli. Atak odbył się ze strony floty angielskiej oraz floty francuskiej. Ostatecznie atak nie odbył się na korzyść floty angielskiej oraz floty francuskiej, gdyż ich nie zdobyły.
27 lutego 1915 roku – Tego dnia zakończyła się niemiecka ofensywa, która była skierowana w Prusy Wschodnie.
5 marca 1915 roku – Nastąpiło wysłanie noty, która określała cele, na które nastawiona jest Rosja a dotyczą one Bliskiego Wschodu. Notę wysłano do ambasadorów Wielkiej Brytanii oraz Francji a był za to odpowiedzialny minister spraw zagranicznych Rosji – Siergiej Sazonow.
Od 22 kwietnia do 25 maja 1915 roku – Miała w tych dniach miejsce druga już bitwa pod Ypres.
24 kwietnia 1915 roku – Tego dnia rozpoczął się krwawy czas dla Ormian, który jest znany pod nazwą rzezi Ormian. W oparciu o rozporządzenia wydane przez turecki rząd policja dopuściła się wielu aresztowań oraz morderstw osób pochodzenia ormiańskiego. Szacuje się, że na początku zamordowano około 2300 osób pochodzenia ormiańskiego. Natomiast do końca 1915 roku liczba morderstw wzrosła do pół miliona, a już do roku 1917 podano, że zamordowano 1,5 miliona osób pochodzenia ormiańskiego.
26 kwietnia 1915 roku – Tego dnia podpisane zostało porozumienie, między państwami Ententy a Włochami.
2 maja 1915 roku – Doszło wtedy do natarć ze strony Niemiec oraz Austrii. Natarcie miało miejsce na Gorlice. Rozpoczęło ono walki, które spowodowały, że Rosjanie zostali wyparci z Podkarpacia, Galicji, a także Bukowiny.
3 czerwca 1915 roku – Nastąpiło zajęcie Przemyśla przez Austriaków oraz Niemców.
30 lipca 1915 roku – Tego dnia Austro – Węgry wraz z Niemcami zajęły Lublin, natomiast już dzień później, czyli 1 sierpnia 1915 roku także oni dopuścili się zajęcia Chełmu.
4 sierpnia 1915 roku – Tego dnia doszło do wysadzenia mostów, znajdujących się na Wiśle w Warszawie. Odpowiedzialna za to wydarzenie była armia niemiecka. Doszło także do zajęcia Dęblina przez Austro – Węgry oraz Niemcy. To właśnie tego dnia Niemcy wkroczyli do Warszawy.
5 września 1915 roku – Car został znowu Naczelnym Wodzem armii rosyjskiej.
6 października 1915 roku – Doszło do ofensywy przeciwko Serbii ze strony Niemiec oraz Austrii (ofensywa niemiecko – austriacka).
11 października 1915 roku – Tego dnia do Państw Centralnych dołączyła Bułgaria.
14 październik

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!