Iwan IV Groźny

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Iwan IV Groźny, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Iwan IV Groźny, wielki książę moskiewski, z woli Boga car Rosji żył w okresie 1530-1584. Imperator uważany był przez Józefa Stalina za wzór. Car był postacią złożoną, z jednej strony intelektualista, człowiek wykształcony, z drugiej brutal. W młodym wieku, Iwan stracił oboje rodziców, co zaważyło na całym jego życiu. Psycholodzy podkreślają, że na jego psychice zaważyły młode lata, kiedy był bity przez ludzi z kręgów magnaterii, których zadaniem była opieka nad nim. Losy Józefa Stalina, który wzorował się na Groźnym przebiegały podobnie, prawdopodobnie dlatego też Gruzin czuł więź oraz kazał zrealizować Siergiejowi Eisensteinowi film zatytułowany 'Iwan Groźny’.
W 1543 r. Iwan zrozumiał swą siłę, wypowiedział wojnę bojarom. Przyszły car uzależnił się od uczucia, by sprawiać innym cierpienie. Iwan zaczyna dyktować warunki, jest twardszy niż wielu się spodziewało, staje się religijny, w Piśmie Świętym szuka odpowiedzi na dręczące go pytania.
W 1547 r. Iwan zawiera związek małżeński z Anastazją Romanową, która umrze po 13 latach. Krewny żony Iwana będzie protoplastą nowej dynastii, która będzie rządziła do 1917 r.
Iwan IV Groźny musi stoczyć wojnę z Mongołami.
Centrum Mongołów był wtedy Kazań. W terenie zamkniętym, Mongołowie okazują się słabsi, niż siły cara. Iwan doprowadza do upadku Kazania.
Triumf nad Tatarami spowodował, że Rosjanie poczuli się dumni z bycia narodem.
Lud wierzył, że Iwan jest dobry. Po dziś dzień, przywódca ten darzony jest uwielbieniem, choć historycy i intelektualiści wypowiadają się o nim negatywnie.
Iwan zaczyna czuć się jak cesarz rzymski, dlatego jego otoczenie musi przypomnieć, że Moskwa jest trzecim Rzymem, jeżeli upadnie to innego już nie będzie.
Iwan jest przekonany, że odpowiada jedynie przed Bogiem.
Sposób rządzenia Rosją jest autorytarny.
Iwan wierzy, że wszyscy mogą go zdradzić, nie ufa nikomu.
Car był potworem, niezwykle brutalnym przywódcą. Józef Stalin, przeprowadzając, swe krwawe czystki wzorował się na Iwanie. Car upajał się okrucieństwem, którego zadawanie sprawiało mu wielką radość.
Car był pełen złości, z okaleczenia czerpał satysfakcję natury seksualnej. Przykład Iwana pokazuje, że władza deprawuje ludzi.
Iwan zbudował katedrę św. Bazylego za zwycięstwo nad Mongołami.
Józef Stalin chciał zdyskredytować Iwana, który przez długi czas miał złą reputację.
W latach, kiedy powstał film, nikogo nie dziwił podziw komunisty dla monarchy. W tamtym czasie liczył się interes kraju, gdzie despota nie liczył się z nikim, wychodząc z założenia, że cel uświęca środki.
Iwan zdaje sobie sprawę, że musi ograniczyć pozycję bojarów. Okazją która się nadarza, jest śmierć małżonki.
Iwan podejmuje walki z Tatarami, w tym celu posługuje się kozakami, udaje się jemu otworzyć drogę na Syberię.
Iwan zaskakuje swe otoczenie, kiedy pokazuje swą bystrość, wnikliwy umysł. Car po śmierci małżonki przeżywa załamanie, które powołuje degrengoladę moralną.
Iwan abdykuje,

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!