Jadwiga Bolesławówna

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Jadwiga Bolesławówna, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Jadwiga Kaliska, nazywana także Jadwigą Bolesławówną, przyszła na świat w okolicy 1266 roku w Kaliszu.
Jadwiga jest wnuczką cesarzówny Marii, a także króla Węgier Beli IV, który za życia usiłował uczynić z Węgier potęgę. Ojcem Jadwigi był Bolesław Pobożny – książę dzielnicowy.
Nie ma oficjalnej daty, kiedy Jadwiga Kaliska wyszła za Władysława Łokietka. Nie zachowały się dokumenty, brakuje również opisu wesela.
Dzieciństwo i proces dorastania postaci nie są dokładnie znane, wiadomo jednak, że wychowała się z dwiema siostrami: Elżbietą oraz Anną. Dzieci uczone były pobożności i posłuszeństwa. Rodzeństwo przebywało na dworze Przemysława II, także w klasztorze w Starym Sączu.
W 1317 roku papież wyraził zgodę na koronację władcy. Ceremonia koronacyjna miała miejsce 20 stycznia 1320 roku na Wawelu.
Para królewska pożegnała dwóch synów, Stefana oraz Wacława, potomków pochowano w klasztorze franciszkańskim.
Jadwiga z czasem powitała syna – Kazimierza, a także córkę o imieniu Jadwiga.
Od tego czasu Jadwiga Bolesławówna i Władysław Jagiełło oficjalnie zostali królewską parą.
W 1295 roku Jadwiga wydała na świat swoje pierworodne dziecko – Kunegundę Łokietkówną. Dziewczynka otrzymała imię w pamięci po babce królowej. Dziewczę wydano za mąż w 1310 roku za księcia świdnickiego Bernarda, a para doczekała się dwóch synów i trzech córek.
Władysław Jagiełło i jego małżonka doczekali się łącznie szóstki potomstwa.
W 1300 roku król Władysław Łokietek zmuszony był do ucieczki z Polski, aby ukryć się przed królem czeskim, który stał się również królem polskim. Z niewidomych przyczyn królowa nie towarzyszyła małżonkowi w ucieczce, odnalazła schronienie u mieszczanina, który nazywał się Gerko. Mężczyzna zajął się monarchinią, a także jej dziećmi. Król nie pozostawił tego bez pamięci, po latach mianował mieszczanina wójtem. Kobieta przebywając u gospodarza, usiłowała przypominać ubogą mieszczankę.
W latach 1311-1312 królowa Jadwiga Kaliska wykazała się odpowiedzialnością, ponieważ podczas buntu mieszczan niemieckiego pochodzenia kierowała obroną Wawelu, król natomiast panicznie poszukiwał wsparcia na Węgrzech. Mieszkańcy Starego Sącza zostali zwolnieni z opłacania części podatków, co było wyrazem uznania władczyni.
Warto pamiętać, że kobieta ta nie była typem monarchini, która ignoruje sprawy polityczne i nie zawraca sobie głowy sprawami państwa. Jadwiga otwarcie uczestniczyła w prowadzeniu rządów. Jako królowa kultywowała pamięć o świętej Kindze.
Władysławowi nie przeszkadzała silna pozycja ma

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!