Jarosław Mądry

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Jarosław Mądry, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Jarosław I Mądry był władcą z dynastii Rurykowiczów. Ten Wielki Książę Rusi przyszedł na świat 28 lutego 1054 r. w Wyszogrodzie. Rodzicami przyszłego władcy byli: Włodzimierz I Wielki oraz Rogneda. Matka była kniaziówną połocką, córką Rogwołoda, kobieta zmarła w 1000 r. n.e.
Włodzimierza powinniśmy znać jako tego władcę, który na Rusi wprowadził chrześcijaństwo. Jarosław był księciem Rostowsko- Suzdalskim, którym został w 989 r. n.e., rządził do 1010 r., następnie w latach 1015- 1036.
W latach 1010-1034, władał Jarosław Nowogrodem.
W końcu Jarosław był też Wielkim Księciem Kijowskim.
Jarosław tworzył potęgę dynastii Rurykowiczów, której przedstawicielem w latach późniejszych będzie m.in. Iwan IV Groźny, tytułowany wtedy już carem.
Z polskiej perspektywy, ważne jest, że Jarosław poniósł klęskę z Bolesławem Chrobrym, który wyprawiał się na Kijów. Pierwszy polski koronowany król zadał Jarosławowi cios w 1018 r.
Na Rusi głównym konkurentem do władzy dla Jarosława był Świętopełk I. W czasach, kiedy omawiany władca władał na Rusi, ta rozwijała się prężnie zarówno pod względem militarnym jak też gospodarczym, ekonomicznym.
Z całą pewnością był to bardzo dobry i skuteczny gospodarz, który kontynuował dzieło ojca i czynił to nader sprawnie.
Głównym wrogiem zewnętrznym byli dla Jarosława: Litwa, Polska oraz Jaćwingowie.
Synowie Włodzimierza stanowili opozycję względem brata, przez co ten miał również niemały problem z Brzetysławem. Briaczysław, czyli brat omawianego bohatera, naruszył terytorium Grodów Czerwieńskich, bez niego też zapewne Bezprym nie doszedłby do władzy w Polsce. Właśnie za rządów Jarosława, Kijów stał się potężnym ośrodkiem miejskim, wtedy też zaczęto budowę katedry Mądrości Bożej, inaczej też sofijskiej, gdzie do dziś możemy uświadczyć najstarsze na Rusi mozaiki, a także freski. Władca, o którym piszę, wprowadził seniorat, co sprawiło, że po jego śmierci Ruś została rozbita dzielnicowo.
Na przykładzie Polski możemy zastanawiać się, czy taki krok był wskazany, zapewne nie.
Jarosław, z tego co wiemy, zawierał małżeństwo dwukrotnie, pierwsze z Anną, o której niestety wiemy dziś bardzo mało. Drugą małżonką omawianego władcy była Ingegerda Szwedzka. Władczyni ta po dziś dzień czczona jest jako święta Anna Nowogrodzka.
Początkowo planowano, że kobieta ta zostanie poślubiona norweskiemu władcy, Olafowi II, jednak z ten mariaż nie doszedł do skutku. Po zaślubinach z Jarosławem, Ingegerda zmieniła swe imię na Irena. Urodzona w 1001 r. n.e. władczyni słynęła z religijności, potomni znają ją między innymi

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!