Kampania Wrześniowa

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Kampania Wrześniowa, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Kampania Wrześniowa, nazywana inaczej Wojną Obronną, przesądziła losy II Rzeczpospolitej. Wojsko Polskie w skuteczny sposób przedostało się za Wisłę i miało się skupić na terenach Małopolski Wschodniej w celu obrony tak długo jak jest to możliwe. Niestety 17 września 1939 roku przesądził losy Kampanii Wrześniowej. Rząd i część wojska ewakuowała się do Rumunii, gdzie zostali internowani. W ultimatum wystosowanym do rządu Polskiego 28 kwietnia 1939 roku Adolf Hitler unieważnił zawarty pakt o nie agresji z Polską z 1934 roku. Niemcy zażądali włączenia Gdańska do Rzeszy demilitaryzacji półwyspu Hel przeprowadzenia plebiscytu na pomorzu oraz wyznaczenia eksterytorialnej autostrady do Prus Wschodnich przez Polskie pomorze. Stanowcze słowa wypowiedziane w Sejmie 5 maja 1939 roku przez ministra Józefa Becka ,,Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da…” oznaczały nieustępliwość Polaków. Lato 1939 roku było ostatnim latem beztroskiego pokoju. Ludność cywilna nie zdawała sobie sprawy z nadciągającej „burzy”. Prezydent Ignacy Mościcki w roku 1939 poświęcił zakłady południowe w Stalowej Woli, które były jednymi z zakładów planu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Upalne lato tego roku to czas zasłużonego wypoczynku oraz żniw. 23 sierpnia 1939 roku III Rzesza podpisała w Moskwie Pakt o nie agresji ze Związkiem Sowieckim (Pakt Ribbentrop Mołotow). Pakt zawierał tajny protokół o podziale Polski i państw Bałtyckich. 25 sierpnia 1939 roku Polska podpisała układ o współpracy i bezpieczeństwie z Wielką Brytanią. 30 sierpnia obwieszczono w Polsce Mobilizację Powszechną. Rankiem 1 września 1939 roku oddziały Wehrmachtu przekroczyły bez ostrzeżeń granice Polski. O godzinie 4.42 Luftwaffe zbombardowało bezbronne miasteczko graniczne Wieluń. O 4.45 pancernik szkolny „Schleswig- Holstein” rozpoczął ostrzał Polskiej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Tak rozpoczęła się II wojna światowa. O wpół do szóstej rano obudziły Warszawę ryki syren alarmowych, Niemcy rozpoczęli bombardowanie Okęcia. 1 września bomby spadły na takie miasta jak Łódź, Warszawa, Kraków. Polskie radio nadało specjalny komunikat o rozpoczęciu wojny. W Wolnym Mieście Gdańsku Niemcy zaatakowali budynek Poczty Polskiej na placu Heweliusza. Po 14 godzinach nierównych walk obrońcy skapitulowali. Około 7.00 został zestrzelony podczas wojny pierwszy Niemiecki samolot. Polska Brygada Bombowa odciąga potężne naloty na Warszawę. 3 września Francja i Wielka Brytania wypowiadają Niemcom wojnę. Nasi sojusznicy nie podejmują żadnych działań. Wojska Niemieckie zajmują Katowice i Częstochowę. Armia Modlin rozpoczyna odwrót na linię Wisły. 4 września z Warszawy wyruszają pociągi z ewakuującymi się ministerstwami, częścią korpusu dyplomatycznego i instytucji państwowych. Ewakuacji podlegają także zapasy złota z Banku Polskiego. W Katowicach Niemcy dokonują masowych egzekucji na około 860 Harcerzach, powstańcach Śląskich i Polskiej Ludności Cywilnej. W Częstochowie mordują 300- 500 mieszkańców. 6 września rząd opuszcza Warszawę, Prezydent Mościcki przenosi się w okolicę Lublina, rząd wyjeżdża do Łucka na Wołyniu, a sztab Naczelnego Wodza przenosi się do Brześcia nad Bugiem. Wojska Niemieckie wkraczają do Krakowa i rozpoczynają się krwawe łapanki na Krakowskich żydów. Marszałek Edward Śmigły- Rydz wydał rozkaz odwrotu na Przedmoście Rumuńskie. 7 września poddaje się Westerplatte. W opuszczonej przez rząd i Prezydenta Warszawie rozpoczyna się budowa barykad w związku ze zbliżającymi się do stolicy Niemcami. Polska Brygada Bombowa przenosi się na lotniska Lubelskie. 8 września 1939 roku hitlerowcy próbujący z marszu zdobyć Warszawę, zostają skutecznie odparci. Niestety Niemcy wkraczają do Łodzi, zostaje utworzona Armia Warszawa pod dowództwem generała Juliusza Rómmla. Prezydent Warszawy Stefan Starzyński zostaje mianowany Komisarzem Cywilnym przy obronie Warszawy. Marszałek Edward Śmigły- Rydz podejmuje decyzję o obronie na rzekach Bug- Wisła- San. Armie Poznań i Pomorze 9 września podejmują zwrot zaczepny przeciwko hitlerowcom zwany Bitwą nad Bzurą. 10 września rozpoczyna się obrona Jarosławia, Niemcy opanowują Poznań. Pada Polska pozycja umocnień pod Wizną broniąca się od 7 września. Dowódca Kapitan Władysław Raginis popełnia samobójstwo. 11 września Polacy zaczynają się szykować do obrony Lwowa, 12 września pod Lwów podchodzą pierwsze oddziały Niemieckie, jest to dla wszystkich całkowite zaskoczenie, rozpoczyna się obrona Lwowa. Polscy żołnierze opuszczają Gdynię przenoszą się na Kępę Oksywską. Nadal broni się osamotniony półwysep Helski. W opuszczonym przez wojsko Stryju wybucha bunt Ukraińców. 13 września Armia Łódź dociera do twierdzy Modlin. Generał Wiktor Thommeer obejmuje dowództwo. Sztab Naczelnego Wodza przenosi się z Brześcia nad Bugiem do Kowla. Pociąg z ewakuującymi się zapasami złota przekracza granicę Polsko- Rumuńską w Śniatyniu. Polska Brygada Bombowa wykonując loty zapoznawcze dla dowództwa, przenosi się z lotnisk Lubelskich na lotniska Wołyńskie. Samodzielna Grupa Operacyjna Narew kapituluje pod Zambrowem. Niemcy mordują przeszło 200 Polskich jeńców. 14 września Warszawa zostaje zamknięta, przez Niemiecki pierścień hitlerowcy wkraczają do Przemyśla oraz Gdyni. 15 września Niemcy zajmują Białystok. 16 września Wehrmacht próbuje z marszu przejąć miasto i twierdzę Brześć. Sztab Naczelnego Wodza przenosi się nad granicę Rumuńską do Kołomyi. 17 września 1939 roku zapisał się jako jeden z tragicznych dni w dziejach historii Polski. Wojsko Polskie przez 16 dni stawiało bez przerwy nieustanny opór wobec maszerujących w głąb kraju hitlerowców. Polskie odziały planowały wycofanie się za Wisłę. Naczelne Dowództwo wydało rozkaz obrony na linii Brześć- Pińsk oraz od Brześcia po Hrubieszów i Zamość. Wojsko Polskie miało skumulować się niedaleko granicy Rumuńskiej w Małopolsce wschodniej obejmującej województwa: Tarnopolskie, Stanisławowskie oraz część Lwowskiego z broniącym się ciągle Lwowem. Województwo Wołyńskie, Poleskie oraz pozostałe województwa Kresów Wschodnich do 16 września praktycznie nie uległy działaniom wojennym z wyjątkiem bombardowań miast takich jak Krzemieniec, w którym przebywał Rząd Polski, Brześć nad Bugiem ostrzeliwana przez Niemców, którzy planowali z marszu zdobyć miasto i twierdzę Brzeską. Ze wszystkich rozgłośni radiowych istniejących na terytorium II Rzeczpospolitej Polskiej pozostaje już tylko jedna Warszawa II słyszalna w Wilnie, we Lwowie i całej Europie. W Kampanii Wrześniowej do 16 września poza czynnym udziałem wojsk Niemieckich Polskę zaatakowały symboliczne, lecz nieprzyjacielskie odziały Słowackie. Zajęcie przez Niemców w 1938 roku Czechosłowacji doprowadziło do wydłużenia granicy Polsko- Niemieckiej. II Rzeczpospolita od zachodu i południa i północy graniczyła z III Rzeszą, a od wschodu z odizolowanym od świata Związkiem Sowieckim. Przez całe dwudziestolecie międzywojenne Polska szykowała się do obrony. Początkowo sądzono, że wojna nadejdzie od wschodu. Wojna Polsko- bolszewicka z roku 1920 zdecydowała o powstaniu niepodległego i suwerennego państwa. Traktat Ryski z 1921 roku, który potwierdzał ustalenie granicy II Rzeczpospolitej od rzeki Dźwiny na północy po rzekę Zbrucz na południu. Sowieci nigdy nie pogodzili się z powstaniem Polski i planowali zemstę za przegraną wojnę 1920 roku. III Rzesza po dojściu Adolfa Hitlera do władzy rozpoczęła drogę ku wojnie. Polska nazywana wówczas „Bękartem Traktatu Wersalskiego” położona między dwoma potężnymi Mocarstwami nie miała szans na zwycięstwo w osamotnieniu. Bezczynność Francji i Wielkiej Brytanii spowodowała klęskę Polski, wkroczenie wojsk Sowieckich na tereny II Rzeczpospolitej. O godzinie 4.20 odziały Sowieckie przekroczyły granicę Rzeczpospolitej na całej długości 1407 kilometrów. Nieliczne odziały Korpusu Obrony Pogranicza podjęły nierówną krwawą walkę z oddziałami Armii Czerwonej. Jako pierwsi walkę podjęli żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza w Podwołoczyskach na Podolu. „Czarna niedziela” w Warszawie, stolica przeżywa najcięższe od początku wojny bombardowanie. Lot

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!