Karol X

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Karol X, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W historii znalazłam dwóch Karolów X. Dlatego też nie chcąc wybierać jednego przedstawię poniżej postaci ich obu.

1.Pierwszy żył Karol X Gustaw. Urodził się on 8 listopada 1622 roku, a zmarł po niecałych 38 latach 13 lutego 1660 roku. Karol X Gustaw był królem Szwecji od 1654 roku aż do swojej śmierci w 1660 roku, czyli sześć lat. Był on synem Jana Kazimierza, hrabiego palatyna Zweibrücken-Kleeburg i Katarzyny Szwedzkiej. Po śmierci ojca Karol został jego następcą jako palatyn. Poślubił on Jadwigę Eleonorę z Holstein-Gottorp. Urodziła mu on w 1647 roku syna i następcę Karola XI. Karol X Gustaw był drugim królem Szwecji z dynastii Wittelsbachów. Był on władcą szwedzkim po bezdzietnym królu Krzysztofie Bawarskim panującym w latach 1441-1448. Karol X Gustaw był również pierwszym królem szwedzkiej epoki karolińskiej, której szczytowy okres przypadł na koniec panowania jego syna Karola XI. Karol X prowadził Szwecję podczas II wojny północnej. To właśnie wtedy powiększył on znacznie imperium szwedzkie. Przez swoją poprzedniczkę Krystynę, zanim wstąpił na tron szwedzki, został uznany de facto za księcia Olandii. Co ciekawe należy również wspomnieć o numeracji Karola Gustawa jako X. Wywodzi się ona bowiem z niejakiego XVI-wiecznego wymysłu szwedzkiego króla Karol IX, który panował w latach 1604-1611. To właśnie on wybrał swój numer po przestudiowaniu fikcyjnej historii Szwecji. W rzeczywistości był on jednak czwartym królem. Nigdy jednak nie był nazywany Karolem IV, tylko Karolem IX. Z tego też powodu Karol Gustaw jest znany jako Karol X Gustaw.

2.Kolejny Karol X żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Urodził się on jako Karol Filip hrabia Artois 9 października 1757 roku, a zmarł 6 listopada 1836 roku. Żył on zatem 79 lat. Karol X był królem Francji od 16 września 1824 roku do 2 sierpnia 1830 roku, czyli sześć lat. Był on stryjem niekoronowanego Ludwika XVII oraz młodszym bratem panujących królów Francji: Ludwika XVI i Ludwika XVIII. Warto wspomnieć, iż wspierał swoich braci podczas ich wygnania. Po przywróceniu Burbonóww 1814 roku Karol, jako następca, stał się przywódcą tak zwanych ultrakrólów. Byłą to radykalna frakcja monarchistyczna na dworze francuskim. Potwierdzała ona rządy z prawa boskiego oraz sprzeciwiała się ustępstwom na rzecz liberałów i gwarancjom swobód obywatelskich, jakie dała Karta z 1814 roku. Karol X zyskał również wpływy na dworze francuskim po zabójstwie swego syna Karola Ferdynanda, księcia de Berry. Stało się to w 1820 roku. Ostatecznie jednak Karol X zastąpił na tronie fr

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!