Katarzyna I

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Katarzyna I, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Katarzyna I była drugą żoną i cesarzową – małżonką Piotra Wielkiego. Natomiast od 1725 roku do swojej śmierci dwa lata później była samodzielną cesarzową panującą w Rosji.
Katarzyna I przyszła na świat 15 kwietnia 1684 roku. Po narodzinach nosiła ona polskie imię Marta Helena Skowrońska. Była ona córką Samuela Skowrońskiego. Ojciec Katarzyny I był rzymskokatolickim rolnikiem pochodzącym ze wschodnich terenów Rzeczypospolitej, jednak urodzony był w Mińsku. W 1680 roku ożenił się on w Jakobstadt z Dorotheą Hahn. Jednak niekiedy jest w tekstach źródłowych podawane, iż matka Katarzyny nazywała się Elizabeth Moritz, córka Niemki i szwedzkiego oficera. Niektórzy twierdzą, iż zostały pomieszane dwie historie, dlatego też nie ma pewności co do imienia matki Katarzyny I. Niektóre źródła twierdzą, iż to właśnie historia z Dorotheą jest tą poprawną. W niektórych biografiach i tekstach źródłowych można przeczytać, iż ojciec Marty był grabarzem i rzemieślnikiem. Inne zaś insynuują, że był on zaś zbiegłym bezrolnym chłopem pańszczyźnianym. Rodzice Marty zmarli na zarazę około 1689 roku. Pozostawili oni Martę oraz jej czworo rodzeństwa. Według jednej z powtarzanych wersji ich historii Marta, mając trzy lata została zabrana przez swoją ciotkę od rodziców. Została ona wówczas wysłana do Marienburga, gdzie następnie wychowywał ją Johann Ernst Glück. Był on luterańskim pastorem i pedagogiem. On również jako pierwszy przetłumaczył Biblię na język łotewski. Podobno w jego domu mała Marta pracowała jako skromna służąca. Prawdopodobnie była ona pomywaczka lub praczką. Nie podjęto jednak wówczas żadnych starań, aby nauczyć ją czytać i pisać. Do końca życia pozostała więc ona analfabetką. Niektóre źródła podają, iż Marta była uważana za bardzo piękną młodą dziewczynę. Niektórzy mówią, iż mając siedemnaście lat została ona wydana za mąż za szwedzkiego dragona Johana Cruse lub Johanna Rabbe. Była ona z nim w związku przez osiem dni w 1702 roku. Po tym czasie wojska szwedzkie zostały wycofane z Marienburga. Następnie Marta znalazła się w domu księcia Aleksandra Mienszikowa, który był najlepszym przyjacielem Piotra Wielkiego. W 1703 roku odwiedzając Mienszikowa w jego domu Piotr poznał Martę. W 1703 r.oku Piotr przeniósł stolicę do Petersburga. Rok później kobieta była już dobrze zadomowiona w domu cara jako jego kochanka. Urodziła mu ona również wówczas syna Piotra. W 1905 roku Marta przeszła na prawosławie przyjmując nowe imię Katarzyna Aleksiejewna. Katarzyna i Piotr pobrali się potajemnie między 23 paździer

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!