Kazimierz I Odnowiciel

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Kazimierz I Odnowiciel, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Kazimierz I Odnowiciel jest bez wątpienia postacią ciekawą oraz bardzo interesującą. W mojej wypowiedzi postaram się przedstawić życiorys polskiego władcy, panującego w latach 1034-1058.
Kazimierz odziedzicza władzę w Polsce w wieku dwudziestu trzech lat i staje przed nim trudne zadanie odbudowy państwa z czasów Bolesława Chrobrego. Według historyków Odnowiciel był synem Mieszka II Lamberta oraz Rychezy. Urodził się 25 lipca 1016 roku i otrzymał na chrzcie dwa imiona – Kazimierz Karol. W wielu źródłach określa się go jako „mnicha”, gdyż wiele czasu spędził w klasztorze, pozyskując wykształcenie godne polskiego władcy.Mieszko II w 1031 roku został obalony i zmuszony do ucieczki z kraju wraz z żoną i dziećmi. Schronienie odnaleźli na terenie cesarstwa niemieckiego i po kilku latach z wsparciem cesarza Konrada II powrócili na tereny państwa Piastów, jednakże Mieszko musiał zrzec się tytułu królewskiego i został księciem dzielnicowym.
Dotkliwym ciosem w autorytet Kazimierza I Odnowiciela był brak zgody na królewskie namaszczenie w wyniku czego Kazimierz pozostał jedynie księciem Polski. Przeciwnikiem, który nie chciał się zgodzić na koronację był cesarz Konrad II, u którego niegdyś Mieszko II szukał schronienia. Ponadto przeciwko sakrze opowiadali się również polscy możnowładcy, którzy sądzili, że mogą rządzić samemu i odniosą z tego większe korzyści. Za czasów panowania Odnowiciela na Mazowszu rządził możnowładca Miecław – cześnik Mieszka II. Państwo zostało przez Kazimierza odziedziczone w słabym stanie, zniszczone, a ponadto zlikwidowano miejsca kultu i klasztory. Ziemie zdobyte przez Chrobrego, czyli Milsko, Łużyce, Morawy, Grody Czerwieńskie i Pomorze, zostały utracone.
Władza, którą Kazimierz sprawował w trudnym okresie dla polskiego państwa spowodowała, że po trzech latach władca został obalony i wygnany z kraju. Prawdopodobnie bunt był wzniecony w wyniku próby wzmocnienia książęcej władzy kosztem polskich możnych. Inni historycy twierdzą, że spór mógł być podsycany przez matkę Kazimierza lub panującego na Mazowszu Miecława. Wygnaniec udał się na Węgry, gdzie był zakładnikiem króla Stefana Wielkiego. Polska przez kilka lat pozostawała bez władcy na polskim tronie.
Brak władcy na tronie zachęcił sąsiadów do ataku na Polskę, pierwszy taki atak odbył się 1039 roku przez czeskiego księcia Brzetysława I. Grody, które były słabe i nie podejmowały się walki, poddawały się i otrzymały od Brzetysława szereg wolności na ziemiach czeskich, na które zostali przesiedleni. Dużym ośrodkiem, który ugiął się przed Brzetysławem był spalony Poznań. Następnym miastem, które miał na celu zdobyć czesk

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!