Kazimierz III Wielki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Kazimierz III Wielki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Kim był Kazimierz III Wielki? Czym sobie zasłużył na miano króla? Nie jeden Polak się nad tym zastanawiał. Kazimierz III Wielki był synem Władysława I Łokietka i Jadwigi Bolesławówny. Był królem Polski został w latach 1333- 1370. Został on ostatnim monarchą z dynastii Piastów w Polsce. Przez wielu jest uważany za osobę wielopłaszczyznową i skomplikowaną.

Kazimierz III Wielki urodził się 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu, a zmarł 5 listopada 1370 roku w Krakowie, gdzie również został pochowany w krakowskiej katedrze na Wawelu. Był najmłodszym synem Władysława Łokietka. Posiadał rodzeństwo – trzy siostry: Elżbietę Łokietkówną, Kunegundę Łokietkówną i Jadwigę, posiadał także dwóch braci: Władysława i Stefana, którzy niestety zmarli w dzieciństwie. Z sióstr Kunegunda poślubiła księcia Bernarda Świdnickiego, a po jego śmierci – Rudolfa I, księcia Saksonii, Elżbieta została żoną króla Węgier Karola I Roberta, zaś Jadwiga zmarła w młodym wieku. Kazimierz był bardzo chorowitym dzieckiem. Wychowywał się na Zamku Wawelskim, gdzie od najmłodszych lat uczył się. Gdy Władysław I Łokietek zmarł, jego syn został ukoronowany 25 kwietnia 1333 roku, przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. Położenie państwa w tym czasie było bardzo trudne. Ziemie przyłączone do Polski przez jego ojca nie były jeszcze posłuszne królowi. Nieuregulowane były również do końca stosunki z Krzyżakami i Czechami.

Pomimo młodego wieku Kazimierz III Wielki okazał się bardzo dobrym królem i już za życia dostał przydomek „Wielki”. Był mądrym politykiem i dobrym gospodarzem kraju. Dzięki temu unikał niepotrzebnych wojen i sporów, a stan ludności w Polsce wzrósł do prawie dwóch milionów. Kazimierz III Wielki był także znakomitym dyplomatą. Dbał o rozwój państwa, o czym świadczy powiedzenie „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”. Oznacza to, że za jego panowania zbudowano wiele nowych miast i setki nowych wiosek. Zleciła także wybudowanie około 53 zamków, gdyż lubił podróżować po Polsce. Za jego rządów wzniesiono również wiele gotyckich kościołów. W miastach wybudowano lub ulepszone wiele fortyfikacji, co znacznie podniosło poziom bezpieczeństwa ludności. Przebudował także Zamek Wawelski na styl gotycki. Osobiście projektował także ogrody Założył Akademię Krakowską, która działa do dziś pod nazwą „Uniwersytet Jagielloński”. Akademia został utworzona, ponieważ Kazimierz III Wielki chciał, aby w Polsce wzrósł poziom oraz liczba wykształconych ludzi, co mu się oczywiście udało.

Syn Władysława Łokietka jest również twórcą pierwszego w Polsce kodeksu prawnego. Na początku kodeks prawny działał tylko w Małopolsce i Wielkopolsce, ponieważ w innych dzielnicach Polski panował bunt i opór co do jego istnienia i przestrzegania. Kodeks był spisany po łacinie. Kolejnym rzeczą, którą Kazimierz III Wielki wprowadził w Polsce był system monetarny. W tych czasach były to grosze, ale o dużo większej wartości niż teraz. Grosz krakowski, czyli srebrna moneta, warty jest w obecnych czasach od 230 zł do nawet kilku tysięcy złotych, został wprowadzony w 1367 roku i był wzorowany na groszu praskim. Kazimierz III Wielki wprowadził monety, aby ułatwić pracę kupcom i rzemieślnikom. Za panowania Kazimierza zreformowano też siły zbrojne. Wprowadzono do użycia machiny bojowe takie jak katapulta, taran oraz wieża o

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!