Konferencja wielkiej trójki w Poczdamie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Konferencja wielkiej trójki w Poczdamie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Konferencja wielkiej trójki w Poczdamie

Konferencja wielkiej trójki w Poczdamie odbyła się w czasie od 17 lipca 1945 do 2 sierpnia 1945, dokładne miejsce – pałac Cecilienhof (północna część Nowego Ogrodu). Może być zwana Konferencją trzech szefów rządów ZSRR, Wielkiej Brytanii i USA w Berlinie. Było to spotkanie pomiędzy przywódcami, którzy stworzyli koalicję antyhitlerowską, tak zwana wielka trójka.

Na spotkaniu obecni byli Józef Stalin (przywódca Związku Radzieckiego), Harry Truman, który pełnił funkcję prezydenta USA, zastąpił F.D.Roosevelt’a oraz Winston Churchill (premier Wielkiej Brytanii), w lipcu zastąpił go Clement Attlee.

Konferencja poczdamska była ostatnią konferencją wielkiej trójki, wcześniejsze konferencje to konferencja teherańska, która odbywała się od 28 listopada do 1 grudnia w roku 1943 oraz konferencja jałtańska, która miała miejsce 4-11 lutego 1945 roku.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSTAWICIELI
– Stany Zjednoczone – Harry Truman: amerykański dyplomata i polityk, senator, wiceprezydent, a następnie prezydent USA (sprawował urząd do 1953 roku), przeciwstawiał się komunizmowi i wpływom ZSRR, sformułował doktrynę Trumana
– Wielka Brytania – Winston Churchill: minister brytyjski wielu urzędów, antykomunista, lord Admiralicji, następnie od 1940 roku został premierem brytyjskiego rządu, a także ministrem obrony, ciekawostka: otrzymał nagrodę Nobla w kat. literackiej;
Attlee Clement Richard – polityk brytyjski, wchodził w skład rządu W. Churchilla od 1940 roku, po II w.św. piastował urząd premiera
-ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) – Józef Stalin: polityk, pochodził z Gruzji, przywódca ZSRR oraz działacz komunistyczny

CELE, POSTANOWIENIA
Jako główny cel konferencji obrano ustalenie, w jakim trybie zostaną zlikwidowane skutki II w. światowej. Dodatkowo trzeba było opracować plan dotyczący losu Niemiec, a ponadto opracować traktaty pokojowe i ustanowić zasady, według których będzie rozwijała się organizacja powojennego świata.

Co zostało postanowione na tym zebraniu? Jego głównymi postanowieniami były:
– podjęcie działań na rzecz demilitaryzacji (pozbawienie wojska, maszyn i budynków, które mają charakter wojenny), demokratyzacji (przekształcenie w ustrój demokratyczny), decentralizacji (podział władzy) i denazyfikacji, a także dekartelizacji (rozbicie karteli – organizacji przemysłowych) Niemiec
– za II wojnę światową i doprowadzenie do niej obarczone odpowiedzialnością zostały Niemcy
– wypłacanie dla państw poszkodowanych odszkodowań przez Niemcy
– brak ustalenia wschodniej granicy Niemiec
– w skład reparacji wojennych 15%, które zostało przyznane ZS

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!