Konflikty Na Świecie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Konflikty Na Świecie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Konflikty są obecne na całym świecie.
Bliski Wchód to region, w którym mają miejsce konflikty różnego rodzaju. Są to wojny, wewnętrzne konflikty, akty terroryzmu.
Jednym z konfliktów w regionie była także wojna domowa w Libanie. Był to konflikt zbrojny, który miał miejsce w latach 1975 – 1990 pomiędzy chrześcijańską a muzułmańską mniejszością wyznaniową. Przyczyną były między innymi zmiany demograficzne, obecność uzbrojonych bojowników palestyńskich. Osłabienie konfliktu miało miejsce po mediacjach Ligi Arabskiej oraz interwencji Syrii w 1976 roku. Wkrótce konflikt przeniósł się na południe kraju, które było okupowane przez OWP i Izrael. W czasie działań wojennych wielokrotnie dochodziło do zmiany sojuszów. Pod koniec wojny niemal każda ze stron łączyła się z inną stroną konfliktu. Po zakończeniu działań wojennych i podpisaniu porozumienia w Tarif władzę w Libanie przejęła Syria, która nadzorowała kwestie związane z porozumieniem.
Wojna miała miejsce również na terenie Iraku. W latach osiemdziesiątych miała miejsce wojna iracko – irańska, zainicjowana przez Irak, w latach 1990 – 1991 doszło do kolejnej wojny. Konflikt w Zatoce Perskiej stanowił szczytowy moment w długim łańcuchu wydarzeń. Do przyczyn należało głównie poczucie rozgoryczenia z powodu tego, że wojnę z Iranem prowadzono przy pomocy irackich zasobów ludzkich i materialnych na korzyść Kuwejtu, emiratów Zatoki, Arabii Saudyjskiej i Zachodu, zadłużenie wynikłe z wojny, spadek cen ropy naftowej, nieuregulowana eksploatacja szybów naftowych odmowa Kuwejtu poważnego traktowania irackich roszczeń. Inwazja na Kuwejt zmieniła międzynarodową i regionalną pozycję Iraku. Status państwa irackiego uległ zmianie. Reżim znalazł się w izolacji. ONZ potępiło atak na Kuwejt i nawoływało Irak do wycofania swoich wojsk z tego kraju. W rezolucji z 6 sierpnia rada Bezpieczeństwa uchwaliła sankcje handlowe i finansowe przeciwko Irakowi. USA, Wielka Brytania, RFN i Japonia wprowadziły decyzje o zamrożeniu kont bankowych Iraku i Kuwejtu. Arabia Saudyjska i Turcja zamknęły dopływ ropy naftowej przez rurociągi biegnące przez ich terytorium. Podjęto także kolejną rezolucję mającą na celu wymuszenie wycofania wojsk irackich z Kuwejtu. Po atakach z powietrza i lądu nastąpiło wyparcie oddziałów irackich z Kuwejtu.
Po zawarciu rozejmu złagodzono sankcje, aby umożliwić Irakowi import produktów żywnościowych i innych towarów na pokrycie podstawowych potrzeb. Zniesienie wszystkich restrykcji zostało uzależnione od realizacji przez Irak postawionych warunków, czyli dostarczenia informacji o broni masowego rażenia, demarkacja granicy z Kuwejtem wraz z uznaniem suwerenności tego kraju, powołanie Komisji Kompensacyjnej w celu ustalenia wysokości należności za szkody wojenne. Ich rygory zostały później złagodzone.
W ostatnich latach wiele konfliktów miało charakter wewnętrzny. Tego typu sytuacje miały miejsce między innymi w Jordanii czy Jemenie. W 2011 roku na ulice jordańskich miast wyszły tysiące ludzi, aby zaprotestować przeciwko sytuacji gospodarczej w kraju. Protesty zorganizowały związki zawodowe i partie lewicowe. Demonstranci domagali się ustąpienia premiera. Władze Jordanii odwołały podwyżkę cen paliw, jednak demonstracje nie ustawały. 21 stycznia na ulice wyszło około 5 tysięcy ludzi.
Demonstracje miały miejsce także w Jemenie. Demonstranci domagali się zmodyfikowania konstytucji, ograniczenia bezrobocia i korupcji. Prezydent zapowiedział, że nie będzie kandydował w kolejnych wyborach, jednak nie wpłynęło to na demonstrantów, którzy wyszło na ulice ponownie 3 lutego. W Omanie na ulice demonstranci wyszli w styczniu 2011 roku. Domagali się podniesienia płac o powstrzymania wzros

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!