Konflikty Zbrojne

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Konflikty Zbrojne, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Konflikty zbrojne dzieli się na międzynarodowe i niemające charakteru międzynarodowego. W średniowieczu i czasach nowożytnych tendencje do ograniczenia użycia siły w stosunkach międzynarodowych znalazły wyraz w chrześcijańskiej doktrynie wojny sprawiedliwej. Zgodnie z nią państwa miały prawo wszczynać wojny tylko wtedy, gdy istniała sprawiedliwa przyczyna, a przede wszystkim dla uzyskania zadośćuczynienia za doznane bezprawia. Od XVIII wieku ustalił się pogląd, że prawo międzynarodowe przyznaje państwom nieograniczone prawo prowadzenia wojen. Konflikty i wojny mają zróżnicowane przyczyny. Jednym z nich jest dążenie państwa do zapewnienia sobie bezpieczeństwa.
Inną przyczyną wojny jest nacjonalizm. Był on jednym z powodów wybuchu pierwszej wojny światowej. Z podobnych przyczyn doszło do wybuchu II wojny światowej, gdy Hitler chciał zjednoczyć wszystkie ludy niemieckie w Rzeszy. Aby tego dokonać, zamierzał dokonać aneksji sąsiadujących państw.
Innym powodem wybuchu wojen są powody religijne – z tego właśnie powodu toczą się nieustanne konflikty między Turkami i Grekami na Cyprze oraz wojna na Bliskim Wschodzie.
Kolejna przyczyna konfliktów to przyczyna ekonomiczna. Tu jako przykład można podać iracką agresję na Kuwejt.
Ważną przyczyną wybuchu wojen jest także prestiż państwa.
Konflikty odgrywały ważną rolę w powstawaniu, umacnianiu i upadku państw. Stany Zjednoczone zrodziły się z rewolucji, w wyniku wojen wiele państw uzyskało niepodległość. Pierwsza wojna światowa umożliwiła uzyskanie niepodległości przez Estonię, Łotwę i Litwę, natomiast w wyniku II wojny światowej kraje to ponownie straciły niepodległość. II wojna światowa była przyczyną podziału Niemiec i Korei, wynikiem kolejnych wojen był podział Palestyny i Pakistanu.
Nie ulega wątpliwości, iż wszystkie konflikty zbrojne wpływają w jakiś sposób na stosunki międzynarodowe. Główną konsekwencją wojen jest destabilizacja stosunków międzynarodowych. W wojny bowiem nie angażują się wyłącznie państwa bezpośrednio biorące w nim udział, ale również państwa ościenne i wszystkie te, które związane są układami z państwami bezpośrednio zaangażowanymi w konflikt wojenny. Wojna sprawia, iż zostają przerwane stosunki dyplomatyczne i konsularne. Przedstawiciele dyplomatyczni opuszczają kraj, konsulowie przestają pełnić urzędowe funkcje.
Do konfliktów dochodzi między innymi na terenie Izraela i Palestyny. Nieporozumienia pomiędzy tymi dwoma państwami rozpoczęły się już w XIX wieku, kiedy zostały utworzone niepodległe państwa żydowskie i arabskie. Nieporozumienia pomiędzy tymi dwoma państwami jest przyczyną napięć oraz konfliktów zbrojnych.
W czerwcu 1967 roku armia izraelska zdobyła obszerne tereny należące wcześniej do państw arabskich. W strefie wpływów Izraela znal

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!