Konrad I Mazowiecki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Konrad I Mazowiecki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Konrad I Mazowiecki jest bez wątpienia władcą bardzo ciekawym. Podczas mojej wypowiedzi postaram się przytoczyć najważniejsze fakty i wydarzenia z jego życia.
Konrad urodził się prawdopodobnie około roku 1188, jako syn Kazimierza Sprawiedliwego, który był księciem Krakowa. Matką młodego księcia była Helena, córka morawskiego księcia Konrada II. W chwili śmierci ojca, Konrad miał sześć lat i podobnie, jak jego brat Leszek nie mógł sprawować władzy. Historycy nie znają dokładnej daty objęcia rządów nad Mazowszem przez Mazowieckiego. Pod koniec życia Mieszka III Starego jego władza nie rozciągała się na całą Polskę i nie wszystkie ziemie uznały jego zwierzchność. Po śmierci Starego każdą z ziem spotkał inny los.
Na początku XIII wieku Mazowsze było dzielnicą rozwijającą się i dobrze prosperującą. W Polsce ciągle pamiętano o tradycji jednolitego państwa, a także wiele ludzi chciało powrotu statusu sukcesyjnego z czasów Bolesława Krzywoustego. Najstarsi piastowie nadal zastanawiali się nad powrotem pryncypatu. Konrad I Mazowiecki oraz Leszek i Władysław Odonic zastanawiali się o uzyskaniu własnej dzielnicy i największej niezależności. Jak już wspomniałem w chwili śmierci Mieszka III, Konrad miał zaledwie czternaście lat i prawdopodobnie w jego imieniu politykę sprawowali panowie mazowieccy pod wodzą wojewody Krystyna. Mazowiecki zawsze był stronnikiem swojego brata Leszka, wspierał go militarnie oraz udzielał poparcia politycznego.
Współpraca księcia mazowieckiego z arcybiskupem Henrykiem Kietliczem była bardzo korzystna, ponieważ wzmacniała panowanie na Mazowszu oraz prowadziła do podejmowania działań wykraczających poza granice państwa polskiego. Na początku XIII wieku Mazowszu zaczęły zagrażać pruskie najazdy. Skuteczne metody obrony zorganizował mazowieckie wojewoda, jednakże były one bardzo kosztowne. Po roku 1216, kiedy zmalało znaczenie arcybiskupa, władający Krakowem Leszek Biały zaczął myśleć o przejęciu władzy w całej Polsce i zawarł sojusz z Władysławem Laskonogim oraz Henrykiem Brodatym, którzy byli najważniejszymi i najpoważniejszymi z polskich książąt.

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!