Ławrientij Beria

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Ławrientij Beria, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Ławrientij Pawłowicz Beria (1899- 1953) był jednym z najbliższych współpracowników Józefa Stalina. Gruzin nigdy nie był rewolucjonistą, do wCzK wszedł dzięki zażyłym kontaktom z wysoko postawionymi politykami. Beria paradoksalnie popełnił mniej zbrodni, aniżeli Nikita Chruszczow, który odpowiadał za Holodomor na Ukrainie. Beria był początkowo łącznikiem pomiędzy azerskimi nacjonalistami a stroną bolszewicką. Beria był podwójnym agentem, uwierzył w bolszewizm w chwili, kiedy uznał, że ugrupowanie to zwycięży. Ławrientij Pawłowicz w 1931 r. zostaje Sekretarzem Generalnym KC Gruzińskiej SRR. Polityk ten dbał o mieszkańców Gruzji, która pod Jego zwierzchnictwem rosła w siłę. Beria zawsze był odbierany w Tbilisi z szacunkiem, był wykształcony i uważany za zdolnego oraz inteligentnego. Generał Władysław Anders uważał, że Beria był człowiekiem inteligentnym. Do 1931 r., Ławrientij Beria nie był Stalinowi znany, trzeba zaznaczyć, że był to polityk niezbyt lubiany przez Siergieja Kirowa, ważnego na ów czas bolszewika. W 1938 r., Ławrientij Beria został zastępcą Nikołaja Jeżowa, następnie zaś stanął na czele NKWD. Nikołaj Jeżow był wiernym stalinistą, jednak Stalin uznał, że jest zbyt potężny. Beria zmienił NKWD, traktował więźniów z większym szacunkiem aniżeli Gienrich Jagoda oraz Jeżow. Nikołaj Jeżow zaczął wielką czystkę, której spirali nie był w stanie zatrzymać. Stalin wiedział, że Beria w lepszy sposób pokieruje NKWD. W 1946 r., Beria stracił władzę w NKWD. Beria wydał wniosek o rozwiązanie kwestii oficerów polskich w Katyniu. Warto zaznaczyć, że nie grał w tej sprawie pierwszych skrzypiec. Beria stanowił narzędzie w ręku Stalina, choć to Dżugaszwili był bardziej złowrogo nastawiony do wrogów czy to realnych czy też wyimaginowanych. Ławrientij Beria dbał o kadry, wiedział, że jeśli będzie się ludzi osadzać w więzieniach, zaczną gorzej, mniej efektywnie pracować. Ławrientij Beria po śmierci Józefa Stalina, która nastąpiła 5 marca 1953 r., chciał zreformować Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Wiedział doskonale, że „Kraj Rad” pod zwierzchnictwem Józefa Stalina nie podążał właściwą drogą. Beria postanowił podjąć walkę ze stalinistami m.in. z przywódcą Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Walterem Ulbrichtem. Beria chciał osłabić STASI, planował wypromować enerdowskich polityków anty- stalinowskich. Beria planował rozmontować radziecki wywiad, w Niemczech. Beria planował podjąć działania, które będą przeciwdziałać rusyfikacji. Beria chciał dobrze żyć z nacjonalistami ukraińskimi. Ławrientij Pawłowicz nie zdawał sobie sprawy ilu ludzi ma przecwko sobie. Komuniści którzy coś znaczyli w erze stalinizmu, postanowili usunąć ich zdaniem szalonego Gruzina Berię, przeciwdziałać kontrrewolucji. Beria miał pomysł, ażeby zjednoczyć Niemcy. Nikita Chruszczow i Wjaczesław Mołotow wys

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!