Lebensborn

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Lebensborn, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Lebensborn można przetłumaczyć jako Źródło życia. Była to akcja zainicjowana przez SS i wspierana przez państwo, która utworzyła stowarzyszenie w nazistowskich Niemczech. Celem jego było zwiększenie liczby narodzin aryjskich dzieci osób zaklasyfikowanych jako czyste rasowo i zdrowe zgodnie z nazistowską ideologią higieny rasowej. Lebensborn zapewniał wówczas opiekę socjalną matkom, które w większości nie posiadały mężów. Zachęcał on również do anonimowych porodów w domach położniczych dla niezamężnych kobiet oraz pośredniczył w adopcji tych dzieci przez innych czystych rasowo i zdrowych rodziców. Takimi rodzicami zostawali zwłaszcza członkowie SS i ich rodziny. Kobietom, które urodziły najwięcej aryjskich dzieci, przyznawano wówczas Krzyż Honorowy Niemieckiej Matki. Aborcja była wtedy popierana przez nazistów w przypadku dzieci niepełnosprawnych oraz niegermańskich. Była ona jednak surowo karana w pozostałych przypadkach. Lebensborn założono początkowo w Niemczech w 1935 roku. W czasie II wojny światowej rozszerzył się jednak jeszcze na kilka okupowanych krajów europejskich zamieszkałych przez ludność niemiecką. Obejmował on szeroko zakrojoną selekcję rasowo wartościowych sierot do adopcji oraz opiekę nad dziećmi urodzonymi z aryjskich kobiet, które pozostawały w stałych związkach z członkami SS. Pierwotnie z planu tego były wykluczane dzieci urodzone ze związków zwykłych żołnierzy z obcymi kobietami. Działo się tak, ponieważ nie było dowodów na czystość rasową rodziców. W czasie trwania II wojny światowej wiele dzieci zostało porwanych od swoich rodziców i ocenianych według aryjskich kryteriów pod kątem przydatności do wychowania w domach Lebensbornu oraz do przygarniania przez niemieckie rodziny.
W czasie trwania Procesów Norymberskich zostało znalezionych wiele bezpośrednich dowodów na porywanie dzieci przez nazistów w latach 1939-1945 w całych Niemczech i krajach, które zajmowała Rzesza.
Początkowo program Lebensborn służył jako instytucja opiekuńcza dla żon oficerów SS. Prowadzone były różne placówki, zwłaszcza położnicze, w których kobiety mogły rodzić dzieci lub uzyskać pomoc w sprawach rodzinnych. Przyjmowano również tam niezamężne kobiety, jeżeli mogły wykazać czystość rasową rodziców dziecka. Program ten pozwalał wówczas niezamężnych matkom urodzić dziecko bez napiętnowania społecznego. W przypadku, gdyby matki chciały oddać dzieci, program posiadał również domy dziecka oraz ośrodek adopcyjny. Jeżeli były przyjmowane dzieci lub rodzice nienależące do rodzin SS byli oni zazwyczaj badani przez specjalnych lekarzy SS.

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!