Ludwik XIII

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Ludwik XIII, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Ludwik XIII był królem Francji od 1610 do 1643 roku. Był on również i królem Nawarry, jako Ludwik II, od 1610 do 1620 roku. Było to w okresie, kiedy korona Nawarry została połączona z koroną francuską.
Ludwik urodził się 27 września 1601 roku w pałacu w Fontainebleau. Chłopiec był najstarszym dzieckiem króla Francji Henryka IV i jego drugiej żony Marii de’ Medici. Jako syn króla był tytułowany synem Francji, a jako najstarszemu synowi przysługiwał mu tytuł Delfina Francji. Jego ojciec Henryk IV był pierwszym francuskim królem z rodu Burbonów, który zastąpił na tronie swojego drugiego kuzyna Henryka III. Ludwik w dzieciństwie wychowywał się pod opieką królewskiej guwernantki Franciszki de Montglat. Krótko przed swoimi dziewiątymi urodzinami, po tym, jak jego ojciec Henryk IV został zamordowany, Ludwik został królem Francji i Nawarry. Jego matka, Maria Medycejska, pełniła wówczas funkcję regentki do czasu osiągnięcia przez syna pełnoletności. Osiągnął ją w wieku 13 lat w roku 1614, jednak jego matka zrezygnowała z funkcji dopiero trzy lata później będąc do tego zmuszona przez syna. Złe zarządzanie królestwem oraz nieustanne intrygi polityczne Marii i jej włoskich faworytów doprowadziły do tego, że młody król przejął władzę już w 1617 roku. Wtedy to wyrzucił matkę i zabił jej zwolenników. 24 listopada 1615 roku Ludwik XIII poślubił Annę Austriaczkę, córkę Filipa III Hiszpańskiego. Małżonkowie byli swoimi drugimi kuzynami. Małżeństwo to było jednak zgodne z tradycją zawierania sojuszy wojskowych i politycznych między katolickimi potęgami Francji i Hiszpanii poprzez małżeństwa królewskie. Małżeństwo to było szczęśliwe jednak tylko przez krótki czas. Obowiązki króla często oddalały małżonków od siebie. Po 23 latach małżeństwa i czterech martwych urodzeniach, 5 września 1638 roku Anna urodziła syna, przyszłego Ludwika XIV.
Nie ma dowodów na to, że Ludwik posiadał kochanki.Kilka źródeł sugeruje, że mógł być on homoseksualistą. Podobno przemawia za tym wydłużony odstęp czasowy między ciążami królowej, który mógł być wynikiem niechęci Ludwika XIII do aktywności heteroseksualnej. Jednak są to jedynie spekulacje. Równie dobrze można powiedzieć, iż był on aseksualny. Mówi się jednak, iż zainteresowania Ludwika jako nastolatka koncentrowały się na męskich dworzanach. Podobno zaś z Karolem d’Albert łączyła go silna więź emocjonalna, jednak nie ma wyraźnych dowodów potwierdzających ich ewentualny związek seksualny. Wszystko to opiera się jedynie na plotkach dworzan Ludwika XIII. Tak samo mówi się o ewentua

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!