Mapa Polski przed 1939

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Mapa Polski przed 1939, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Trzeba zacząć od czasów sprzed 1939 roku, od czyli dwudziestolecia międzywojennego i zakończenia I Wojny Światowej.

Od 1772 roku Rzeczypospolita Obojga Narodów była rozbierana przez trzy państwa: Rosję, Austrię i Prusy. Nasi zaborcy dokonali trzech rozbiorów (w drugim nie uczestniczyła Austria) i w 1795 roku z ziem dawnej Polski i Litwy, połączonych Unią Lubelską, powstały trzy zabory. To było nie do pomyślenia, że tak obszerne państwo, jakim była rzeczypospolita Obojga Narodów, może zniknąć z map. Jednak taka była prawda. Nasz kraj po prostu nie istniał. Rosja, Austria i Prusy, każdy z zaborców inaczej traktował swój zabór, ale celem wszystkich było to, żeby kraj się nie narodził na nowo. To ostatnie im nie wyszło całkowicie i po 123 latach powstała na nowo i Litwa i Polska, a także pojawiły się kraje takie jak na przykład Estonia.

Na konferencji pokojowej w Paryżu Roman Dmowski wypowiadał się na temat granic kraju Polskiego. Przemawiał on godzinami, ale granice nie były takie, jak były przez niego zaplanowane i omówione. W dwóch polskich województwach zostały przeprowadzone plebiscyty, które miały powiedzieć według uznania społeczności, do którego państwa (Polski czy Niemiec) będzie dane terytorium należeć.

Pierwszy plebiscyt obejmował obszar Warmii oraz Mazur i się odbył dnia 11 sierpnia 1920 roku. Na terenie Warmii na Niemców zagłosowało 92%, a Polska otrzymała tam pięć gmin. Podczas plebiscytu na Mazurach Niemcy uzyskali 98% głosów, co przełożyło się na zaledwie trzy gminy w granicach polskich.

Drugi był plebiscyt na Górnym Śląsku (20 marca 1921 roku). Wykazał, że większość mieszkańców chce dołączenia do Niemiec. Przed plebiscytem, w trakcie przygotowań do niego, Niemcy byli agresywni dla Polaków, przez co rozwiązane zostało niemieckie Sipo, a Polacy wywołali przed plebiscytem dwa powstania (teraz są znane jako powstania śląskie). Polacy niemieckiemu Sipo się odpłacali i też zabijali Niemców, a zginął między innymi Teofil Kupka. W plebiscycie Polska zdobyła 479 tysięcy głosów, ale po stronie niemieckiej wypowiedziało się aż 706 tysięcy osób. W ten sposób obszar plebiscytowy miał zostać włączony do Niemiec, ale Polacy wywołani tam powstanie, w wyniku którego do Polski włączono miasta: Królewską Hutę (czyli dzisiejszy Chorzów) i Katowice oraz powiaty: katowicki, pszczyński, rybnicki, część tarnogórskiego oraz lublinieckiego i skrawki zabrzańskiego oraz bytomskiego.

Śląsk Cieszyński był przedmiotem konfliktu w czasie powstawania Czechosłowacji i Polski. W dniu 5 listopada 1918 roku przez Radę Narodową Śląska Cieszyńskiego i czeski Narodni Vybor pro Slezsko zawarta została umowa o podzial

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!