Maximilien de Robespierre

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Maximilien de Robespierre, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Maximilien de Robespierre był głosem ludu francuskiego, człowiekiem, który rozpętał burzę dziejową. Lider rewolucji francuskiej w 1789 roku, zwany nieprzekupnym. Przyszły lider rewolucji urodził się w 1758 roku w Arras, miał tytuł, który niewiele znaczył. Młodzieniec zdobył wykształcenie prawnicze, w młodości twierdził, że jest deistą. We wczesnych latach przeczytał Umowę społeczną’ J. R. Rousseau, która wywarła na nim wielkie wrażenie. Prawnik chciał zbudować społeczeństwo obywatelskie, twierdził, że bez niego Francuzi będą niewolnikami i niczym więcej. Maximilien kształcił się w prestiżowej szkole średniej im. Ludwika Wielkiego w Paryżu. W szkole wyróżniał się, na tyle, że właśnie on czytał przemówienie na cześć króla Ludwika XVI. Studia prawnicze chłopak podjął na Sorbonie, był wyróżniającym studentem, jednak nie mógł skupić się na praktyce adwokackiej. Polityk udzielał się społecznie, należał do Akademii Rosati. Od 1788 roku zaczął interesować się losami Francji, kształtem planowanych Stanów Generalnych. Prawnik utworzył katechizm rewolucjonisty, występował w imieniu najuboższych. Robespierre przemawiał dużo, nie potrafił jednak przemówić do ludzi, by potrafili zrozumieć jego tyrady. Polityk stworzył Klub Jakobinów, gdzie gromadzili się lewicowi radykałowie. Maximilien żył w skromnych warunkach co powodowało, że biedota Paryża opowiadała się po jego stronie. Polityk przynależał do Konwentu Narodowego, do którego wybrany został 10 sierpnia 1792 roku, w lipcu 1793 roku wszedł w skład Komitetu Ocalenia Publicznego. Maximilien wydał wojnę najbogatszym, wprowadził stałe maksymalne ceny i płace, wprowadził ustawę o spekulantach, postawił na kult rozumu, ustanowił cywilne śluby, wzmocnił armię kosztem Kościoła. Polityk wyprzedał majątek Kościoła, by mieć pieniądze na dozbrajanie państwa. Robespierre nie był wrogiem katolicyzmu, przeszkadzał mu jedynie majątek i zbytek, jakimi otaczał się kler. Robespierre stworzył liberalną konstytucję jakobińską, zwalczał Dantona i hebertystów. Polityk jako deista wydał wojnę at

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!