Mikołaj Romanow

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Mikołaj Romanow, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow znany jest w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej jako Święty Mikołaj Niosący Mękę. Był on ostatnim cesarzem Rosji. Wielki Książę Mikołaj urodził się 18 maja 1868 roku. Koronowany na cesarza Rosji został zaś 26 maja 1896 roku. Mikołaj II panował jednak już dwa lata wcześniej niż został koronowany. Sprawował władzę w Rosji bowiem od 1 listopada 1894 roku do swojej abdykacji 15 marca 1917 roku. W czasie swoich rządów Mikołaj popierał reformy gospodarcze i polityczne promowane przez swoich premierów, jakimi byli Sergiusz Witte oraz Piotr Stołypin. Opowiadał się on za modernizacją opartą na pożyczkach zagranicznych oraz bliskich związkach z Francją. Równocześnie opierał się przed przyznaniem nowemu parlamentowi znaczącej roli w zarządzaniu państwem. Ostatecznie postęp został zniweczony przez przywiązanie Mikołaja do rządów autokratycznych, silną opozycję arystokratyczną oraz porażki poniesione przez rosyjskie wojsko w wojnie rosyjsko-japońskiej i I wojnie światowej. W marcu 1917 roku poparcie społeczne dla Mikołaja ostatecznie się załamało. Cesarz zaś został zmuszony do abdykacji w połowie tego samego miesiąca. Tym samym zakończył się 304-letni okres panowania dynastii Romanowów w Rosji.
W 1907 roku Mikołaj podpisał konwencję angielsko-rosyjską. Miała ona na celu przeciwdziałanie niemieckim próbom zdobycia wpływów na Bliskim Wschodzie. Podpisanie tej konwencji zakończyło również Wielką Grę o konfrontację między Rosją a Imperium Brytyjskim. Mikołaj II usilnie dążył do wzmocnienia sojuszu francusko-rosyjskiego. Z tego też powodu zaproponował w 1899 roku, co prawda nieudaną, konwencję haską. Stanowiła ona o rozbrojeniu i pokojowym rozwiązywaniu sporów międzynarodowych. W kraju krytykowano go za liczne represje wobec przeciwników politycznych i jego rzekomą winę lub bezczynność w czasie tragedii w Chodynce, czyli pogromów antyżydowskich. Krytykowano go również za Krwawą Niedzielę w Petersburgu oraz brutalne stłumienie rewolucji 1905 roku. Popularność Mikołaja nadszarpnęły również jeszcze bardziej pogromy rosyjskie. Jego popularności zaszkodziła również wojna rosyjsko-japońska, w której rosyjska Flota Bałtycka została unicestwiona w bitwie pod Cuszimą. Na spadek jego popularności wpływ miała także utrata rosyjskich wpływów w Mandżurii i Korei oraz japońska aneksja południowej części wyspy Sachalin. Podczas kryzysu lipcowego, czyli serii posunięć dyplomatycznych ze strony między innymi krajów takich jak Austro-Węgry, Niemcy, Rosja, Francja i Wielka Brytania rozpoczętych 28 lipca 1914 roku, Miko

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!