Obóz Auschwitz

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Obóz Auschwitz, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Obóz Auschwitz, czyli krótka historia największego obozu zagłady

Czym był obóz Auschwitz?

Obóz znany jako Auschwitz-Birkenau, czyli Konzentrationslager Auschwitz w latach trwania drugiej wojny światowej, od 1940 do 1945 roku, funkcjonował jako zespół niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu (stąd nazwa „Auschwitz” – z niemieckiego – Oświęcim, Birkenau – Brzezinka i Monowitz – Monowice) oraz otaczających go miejscowościach). Niewątpliwie jest najbardziej znanym obozem koncentracyjnym, w 1979 roku został nawet wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Historia powstania obozu

Stworzenie obozu zaproponował Arpad Wigand, człowiek będący inspektorem policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. W tamtym czasie, w 1939 roku, w Oświęcimiu znajdował się obóz jeniecki Wehrmachtu. Prowadziło do niego połączenie kolejowe z Górnym Śląskiem, Austrią i wieloma innymi państwami, a także Generalnym Gubernatorstwem, który to fakt sprawiał, że miejsce to uznano za odpowiednie do stworzenia nowego obozu. Najpierw na wyznaczone miejsce wysłano specjalną komisję, która miała orzec, czy miejsce nadaje się do utworzenia obozu. Orzeczono, iż teren nie jest odpowiedni do utworzenia na nim obozu, a mimo to w lutym 1940 roku podjęto decyzję o jego utworzeniu i taka również informacja została wysłana do Heinricha Himmlera. W kwietniu do Oświęcimia przyjechała kolejna komisja i wtedy to właśnie Himmler podpisał rozkaz wybudowania obozu. Pierwszym komendantem nowo powstałego obozu został Rudolf Höß.

Kto zarządzał obozem?

Obóz Auchwitz-Birkenau podlegał zarządowi SS, a później również Inspektoratowi Obozów Koncentracyjnych. Szacuje się, że w czasie istnienie obozu pracowało tam ponad osiem tysięcy esesmanów i dwieście nadzorczyń SS (SS-Aufseherin).

Podział obozu

Obóz Auschwitz składał się z trzech części:

Auschwitz I (Oświęcim) – był pierwszym i zarazem głównym obozem. To właśnie stamtąd wychodziły rozporządzenia i to tam w pierwszej kolejności kierowano więźniów, skąd rozdzielano ich do innych części obozu. Z początku obejmował dwadzieścia dwa ceglane budynki i osiem bloków, które budowali pierwsi przybyli na miejsce więźniowie. Z początku Auchwitz było miejscem, gdzie kierowano więźniów politycznych, polskich inteligentów i działaczy polskiego ruchu oporu, jednak z czasem zaczęto kierować do niego również kryminalnych więźniów niemieckich, radzieckich, duchownych, homoseksualistów, a przede wszystkim Żydów.

Auschwitz II – Birkenau (Brzezinka) – był obozem koncentracyjnym, a z czasem stał się również miejscem masowej eksterminacji więźniów, bowiem to właśnie tam znajdowały się komory gazowe i krematoria. Szybko stał się największym niemieckim obozem zagłady, a przy jego budowie, podobnie jak w przypadku Auchwitz I pracowali własnymi siłami pierwsi więźniowie. Na terenie Auschwitz II powstało około trzystu budynków – baraków, komór gazowych i latryn tworzących: ob

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!