Obozy Koncentracyjne w Polsce

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Obozy Koncentracyjne w Polsce, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

W Polsce w trakcie II Wojny Światowej trwającej w latach 1939 – 1940 Niemcy budowali obozy koncentracyjne, w których w męczarniach ginęło mnóstwo ludzi. Największymi obozami w Polsce były:

– Auschwitz – Birkenau (Oświęcim-Brzezinka)
– Majdanek
– Stutthof (Sztutowo)
– Treblinka

Są to tylko cztery główne obozy koncentracyjne zbudowane przez Niemców, ale niestety nie wszystkie, oprócz tych czterech wyżej wymienionych obozów w Polsce powstało jeszcze ponad 2 tysiące obozów.

Jest jedna ważna kwestia, a mianowicie to, że za granicą (najczęściej, ale nie tylko) często da się słyszeć stwierdzenia: Polish death camps, Polish Holocaust, Polish concentration camps. Te stwierdzenia przetłumaczone na język polski oznaczają kolejno: Polskie obozy śmierci, Polski Holocaust, Polskie obozy koncentracyjne. To wszystko jest oczywiście błędne, ponieważ powinno się powiedzieć przykładowo niemieckie nazistowskie obozy śmierci w Polsce (angielskie: german nazism death camp in Poland) lub coś podobnego. Niestety ludzie się nie chcą nauczyć różnicy między tymi dwoma zwrotami i dlatego mówiąc to krzywdzą miliony Polaków i Polek. Zastanowić się trzeba nad tym: Czy to Polacy sami siebie okupowali w trakcie II Wojny Światowej? Czy to Polacy budowali te obozy? Czy to Polacy mordowali Polaków, Żydów i mieszkańców wielu innych krajów? Na te i na wiele innych pytań odpowiedź brzmi „Nie!”. Niestety jednak ludzie żyją propagandą i z Polaków jako ofiar robią sprawców zbrodni, morderców.

Ale co do samych obozów to były to straszne miejsca. W obozach hitlerowskich zginęło w męczarniach na przykład z powodu epidemii tyfusu plamistego, rozstrzeliwania, stosowania komór gazowych, wieszania, stosowania eksperymentów i nowych leków, przemarznięcia, wygłodzenia, odwodnienia bądź z powodu jakichś zakażeń około 11 milionów więźniów. Naziści mordowali całe rodziny lub tylko poszczególne osoby złapane na czymś. Do obozów trafiali dzieci, dorośli i starcy niezależnie od wieku, płci i pochodzenia. Niemcy nie zwracali uwagi na to, kogo mordują czy wrzucają do komory gazowej dla nich liczyło się, żeby zabić i skrzywdzić jak najwięcej ludzi, a w szczególności Żydów i Polaków.

Pierwszym powstałym na ziemiach polskich obozem był obóz w Stutthofie (Sztutowie) pierwsze budynki powstawały jeszcze przed rozpoczęciem wojny właśnie z myślą o niej, a było to w sierpniu 1939 roku. Obóz ten był w kolejnych latach rozbudowywany aż do 1945 roku, kiedy rozpoczęto jego likwidacje i zacieranie śladów przez Niemców szykujących się na zakończenie wojny.

Największym obozem nazistowskim w Polsce był

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!