Ostatni król z dynastii Jagiellonów

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Ostatni król z dynastii Jagiellonów, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Ostatni król z dynastii Jagiellonów
Dynastia Jagiellonów
Jest to jedna z większych dynastii królów, która rządziła od XIV do XVI wieku (1377-1572) Polską w czasach średniowiecza. Łącznie na przełomie niecałych dwustu lat, rządzili łącznie czterema krajami: Polską (od 1386 do 1572 roku), Litwą (od 1377 do 1401 roku, oraz po 39-letniej przerwie, od 1440 do 1572 roku), Czechami (od 1471 do 1526 roku) i Węgrami (od 1440 do 1444 roku, a także po 46-letniej przerwie, od 1490 do 1526 roku).
Dynastię tę założył litewski książę, który pełnił rządy w Polsce, po tym, jak 13 sierpnia 1385 roku ożenił się z Jadwigą Andegaweńską, jako Władysław II Jagiełło. Jego pierwotne imię to Jogaiło. Ostatnim przedstawicielem został Zygmunt II August, który zmarł po 24 latach panowania, w 1572 roku. W tym samym roku został rozwiązany ten ród w linii męskich królów. Jego następcą został Henryk Walezy, z dynastii Wezjuszów, który wstąpił na tron jako król elekcyjny. Dopiero po nim królową została ostatnia kobieta, a zarazem ostatnia osoba wywodząca się z rodu Jagiellonów, panująca w latach 1575–1587, Anna Jagiellonka. Ważniejsze wydarzenia, w których uczestniczyli królowie z rodu Jagiellonów to m.in.: utworzenie Uniwersytetu Jagiellońskiego (1400 r.), Bitwa pod Grunwaldem (1410 r.), Wojna trzynastoletnia (1454-1466r.), Pokój Toruński (1466 r.), Utworzenie Izby poselskiej (1494 r.), Konstytucja „Nihil novi” (1505 r.), Wprowadzenie Statusu Toruńskiego (1520 r.), Hołd Pruski (1525 r.) i Unia Lubelska (1569 r.). Niewątpliwie dynastia Jagiellonów przyczyniła się do rozwoju Polski. Królowie do niej należący prowadzili rozważny i dobry tryb rynkowy, który przyczynił się do ulepszania gospodarki kraju. Cechowali się odwagą, wytrwałością i patriotyzmem. Zawsze kierowali się dobrem kraju podczas podejmowania ważnych decyzji. Wprowadzili Polskę na wysoki poziom, zostawiając ją zadbaną i umocnioną dla następców tronu. Potwierdzają to także historycy, którzy nazywają okres po Unii Lubelskiej (niedługo później ród Jagiellonów przestał rządzić) tak zwanym Złotym Wiekiem; XVI wiek, który był jednym z najlepszych i najobfitszych pod względem gospodarczym okresów w czasach Polski. Wtedy nasza ojczyzna miała ponad 1 milion km² i ponad 11 milionów mieszkańców. Powodowało to, że zaraz po Imperium Rosyjskim i Imperium Osmańskim, byliśmy największą potęgą pod względem militarnym, ekonomicznym, rozwojowym i gospodarczym w Europie.
Herb tej dynastii to trzy żółte kreski, jedna pionowa i dwie prostopadłe, które ją przecinają. Wszystko to znajduje się na niebieskim tle.
Ciekawostką jest, że dynastia Jagiellonów jest jednym z niewielu rodów, które kiedykolwiek w historii miały tyle kobiet jako władczynie.
Wszyscy królowie z dynastii Jagiellonów:
a) Polsko-litewscy:
Władysław II Jagiełło,

Władysław III Warneńczyk,

Kazimierz IV Jagiellończyk,

Jan I Olbracht,

Aleksander Jagiellończyk,

Zygmunt I Stary,

Zygmunt II August,

Anna Jagiellonka.

b) Czesko-węgierscy i węgiersko-chorwaccy:
Władysław II Jagiellończyk,

Ludwik II Jagiellończyk.

c) Pozostali wład

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!