Oświecenie w Europie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Oświecenie w Europie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Oświecenie – inaczej nazywane „Wiek filozofów” oraz „Wiek rozumu”. Jest to epoka w kulturze europejskiej* w XVIII wieku. Założenia tej epoki:
1. Człowiek powinien kierować się rozumem i mógł wyrażać swoją opinię („Myślę, więc jestem”).
2. Wiedza jest drogą do poznania rzeczywistości.
3. Krytyce podano wiarę.

*Epoki w kulturze europejskiej:
1. Antyk (do V wieku p.n.e.),
2. Średniowiecze (od V do XII wieku),
3. Renesans (od XIV do XVI wieku),
4. Barok (XVII wiek),
5. Oświecenie (koniec XVII wieku oraz cały wiek XVIII)

NAZWA OŚWIECENIA
Co ciekawe nazwa epoki oświecenia w każdym z języków europejskich nawołuje do światła/świateł. Światło jest jedną z głównych metafor tej epoki.

DOKTRYNY FILOZOFICZNE EPOKI OŚWIECENIA
1. Zasada trójpodziału władzy (Monteskiusz*) – władza nie powinna się znajdować w rękach jednego człowieka, należy podzielić ją na niezależne od siebie filary: władzę ustawodawczą (parlament), władzę wykonawczą (prezydent oraz rząd), władzę sądowniczą (sądy).
2. Zasada suwerenności ludu (Jan Jakub Rousseau**) – to naród jest źródłem władzy w państwie. Ponadto obywatele powinni być wolni i równi wobec prawa.

*Monteskiusz – na świat przyszedł 18 stycznia 1689 roku, a zmarł 10 lutego 1755 roku. Był prawnikiem, pisarzem oraz francuskim filozofem w czasach oświecenia.
** Jan Jakub Rousseau – na świat przyszedł 28 czerwca 1712 roku, a zmarł 2 lipca 1778 roku. Był pedagogiem, teoretykiem muzyki, filozofem, a także pisarzem genewskim, lecz swe dzieła tworzył po francusku.

ODKRYCIA NAUKOWE I WYNALAZKI W EPOCE OŚWIECENIA
Izaak Newton – opisał przyciąganie ziemskie oraz zasady, które rządzą ruchem ciał niebieskich. Stworzył rachunek różniczkowy. Obliczył również prędkość dźwięku.
Karol Linneusz – jak na tamte czasy, spisał ogromną klasyfikację zwierząt.
Adam Smith – stworzył podstawę do tworzenia nowej ekonomiki w każdym państwie.
Wiliam Herschel – odkrył planetę Uran.
Benjamin Franklin – stworzył piorunochron.
James Watt – polepszył maszynę parową.
Bracia Montgolfier – wynaleźli balon na ogrzane powietrze, co było w tamtych czasach pierwszą możliwością do latania.
Anders Celsjusz – wynalazł skalę temperatury.
Daniel Gabriel Fahrenheit – stworzył termometr.
Denis Diderot – był jednym z wielu, którzy spisali Wielką Encyklopedię Francuską.

ARCHITEKTURA OŚWIECENIA W EUROPIE
W XVII wieku wykształcił się nowy styl zwany klasycyzmem. Charakterystyczne cechu dla klasycyzmu:
1. Nawiązanie do budownictwa starożytnych Greków i Rzymian,
2. Stosowanie charakterystycznych dla Antyku elementów zdobniczych, np. kopuły,
3. Budowle miały urze

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!