Pierwsi Piastowie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Pierwsi Piastowie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Historyczną dynastią, która panowała w Polsce od 960 do 1370 roku, a więc do momentu śmierci ostatniego przedstawiciela zasiadającego na Polskim tronie – Kazimierza III Wielkiego. Legendarnym założycielem tejże dynastii był Piast Kołodziej, syn Chościska, rataja spod Gniezna. Siemowit, syn Kołodzieja, został pierwszym księciem Polan. Dalej byli nimi Lestek oraz Siemomysł.
Mieszko I, syn Siemomysła, a brat Czcibora, został legendarnie uznany za pierwszego władcę państwa Polan. Według historyków przed przyjęciem chrztu w 966 roku miał siedem pogańskich żon i żył z nimi w konkubinacie. W 965 roku poślubił córkę Bolesława I Srogiego, czeskiego księcia i doczekał się potomstwa, Bolesława oraz Świętosławy. Po śmierci Dobrawy w 977 roku ożenił się z Odą, córką Dytryka, który był margrabią Marchii Północnej. Z nią również doczekał się potomków, a byli nimi Mieszko, Świętopełk oraz Lambert. Mieszko I umiera 25 maja 992 roku, a władzę w kraju obejmuje jego najstarszy syn – Bolesław.
Bolesław Chrobry w ciągu swojego życia miał pięć małżonek. Z drugą, która była prawdopodobnie córką Gejzy, doczekał się syna Bezpryma. Z trzecią niewiastą, Emiliadą, córką Dobromira, księcia słowiańskiego, doczekał się trzech córek oraz dwóch synów, Mieszka oraz Otta. Z żoną Odą, córką margrabiego Miśni, doczekał się córki Matyldy.Bolesław Chrobry został koronowany na pierwszego Króla Polski w 1025 roku, kilka miesięcy później zmarł.
Po śmierci swojego ojca, władzę w kraju przejął jego syn, Mieszko II Lambert, który wraz ze swoją żoną, Rychezą, córką palatyna reńskiego, doczekał się dwóch córek, NN oraz Gertrudy, a także jednego syna – Kazimierza. Po śmierci Mieszka w 1034 roku władzę w państwie przejął Kazimierz nazwany później Odnowicielem. W 1041 roku zawarł małżeństwo z córką Włodzimierza I Wielkiego, wielkiego księcia kijowskiego i doczekał się z nią pięciu synów: Bolesława, Władysława, Mieszka, Świętosława oraz Otta.Kolejnym przedstawicielem dynastii piastów po 1058 roku był najstarszy syn Kazimierza, Bolesław II Śmiały, który doczekał się jedynego syna, Mieszka. Z Bolesławem wiąże się straszliwa historia, a mianowicie kazał zabić biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa za wytknięciu mu jego grzechów. Po śmierci Bolesława w 1079 roku władzę przejął jego brat – Władysław I Herman, który z pierwszą żoną doczekał się syna Zbigniewa, z drugą, Judytą syna Bolesława, przyszłego księcia Polski. W 1102 roku zwierzchnią władzę nad Polską przejmuje Bolesław III Krzywousty, który zapocz

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!