Powstańcy Warszawscy

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Powstańcy Warszawscy, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Powstańcy Warszawscy 1944 r. bo o tych pragnę napisać, to ludzie, którzy z poświęceniem własnego życia i zdrowia, walczyli o Warszawę od 1 sierpnia do 2 października 1944 r. Wielu z nich było ludźmi młodymi, którzy nie godzili się z niemiecką okupacją i masowymi wywózkami do obozów koncentracyjnych oraz na roboty przymusowe do Rzeszy Niemieckiej. W Powstaniu Warszawskim wzięli udział wybitni literaci oraz poeci m.in. Tadeusz Gajcy i Krzysztof Kamil Baczyński. Powstańcy Warszawscy 1944 r.byli żołnierzami, którzy służyli w batalionach, zgrupowaniach oraz w oddziałach powstańczych. Młode dziewczęta były łączniczkami oraz sanitariuszkami. Jedną z takich Kobiet była moja Ciotka, śp. Teodozja Maruszewska z d. Wysocka. Po zakończeniu Powstania Warszawskiego opuściła Warszawę, udając się do Poznania, tam się osiedliła i założyła rodzinę. Powstanie Warszawskie było planowane na kilka dni, jednak żołnierze walczyli przeszło 2 miesiące. Dla wielu z nich był, to przyspieszony kurs dojrzewania, przeżywali sinusoidę nastrojów i emocji, po początkowych kilku dniach, kiedy wydawało się, że Powstanie Warszawskie zakończy się sukcesem, poprzez tragiczne dni, kiedy Powstańcy byli bezlitośnie bici przez Niemców, aż po kapitulację i straszne chwile przeżywane w latach następnych, gdy żołnierze Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych byli uznawani za wrogów ojczyzny. Wielu z tych, którzy brali czynny udział w Powstaniu Warszawskim, po zakończeniu II Wojny Światowej, kolejne lata spędzili w komunistycznych kazamatach. Przeróżnie potoczyły się losy wielu Powstańców Warszawskich po II WŚ, jedni byli więzieni m.in. przy ul. Rakowieckiej, w osławionym więzieniu mokotowskim, inni odbudowywali stolicę jak m.in. Stanisław Jankowski pseud. 'Agaton’, który był członkiem Biura Odbudowy Stolicy, jeszcze następni dosłużyli się laurów i zaszczytów vide Jan Mazurkiewicz pseud. 'Radosław’. Żołnierz ten dosłużył się dystynkcji generalskich, ponadto współtworzył 'ZBOWiD’. Stanisław Sojczyński 'Warszyc’ w liście, który skierował do 'Radosława’ oskarżył Go o zdradę, gdyż ten zachęcał usilnie do dekonspiracji, tłumacząc, że tym, którzy przyznają się, do działalności niepodległościowej będzie przysługiwać amnestia. Mjr Hieronim Dekutowski 'Zapora’ powie, że amnestia to jest dla złodziei i bandytów, a żołnierze są częścią Wojska Polskiego. W czasach rządów Władysława Gomułki zmieni się podejście do Powstańców Warszawskich, których władze będą ceniły za waleczność, natomiast zwalczane w dalszym ciągu będzie dowództwo, atakowane za '

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!