Prezydenci Polski

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Prezydenci Polski, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Prezydenci Polski.
Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, po 123 latach.
Rada Regencyjna, w której skład wchodzili: Aleksander Kakowski, Zdzisław Lubomirski, jak i Józef Ostrowski, 7 października 1918 roku zadeklarowała niepodległość.
Następnym podjętym przez nich krokiem było przekazanie Józefowi Piłsudskiemu władzy nad wojskiem 11 listopada 1918 roku, który już 14 listopada posiadał pełnię władzy.
Na pierwszego Polskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaprzysiężony został Gabriel Narutowicz 11 grudnia 1922 roku, który sprawował władzę do 16 grudnia 1922 roku. Był on z Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”.
Między 16 a 20 grudnia 1922 roku obowiązki prezydenta tymczasowo wykonywał Maciej Rataj ze stronnictwa ludowego „Piast”.
20 grudnia 1922 roku urząd prezydenta objął Stanisław Wojciechowski, który rządził aż do 14 maja 1926 roku. Był stronnictwa ludowego „Piast”.
Między 15 maja a 4 czerwca 1926 roku obowiązki prezydenta tymczasowo wykonywał Maciej Rataj ze stronnictwa ludowego „Piast”.
Następnie urząd został zaproponowany Józefowi Piłsudskiemu, który odmówił podjęcia tej funkcji.
Od 4 czerwca 1939 roku urząd prezydenta sprawował bezpartyjny Ignacy Mościcki, który 30 września 1939 roku przekazał władzę w ręce pierwszego prezydenta na uchodźstwie – Władysławowi Raczkiewiczowi, który sprawował władzę od tego dnia aż do 6 czerwca 1947 roku.
Jego następcą był August Zaleski, który obejmował urząd prezydenta od 9 czerwca 1947 roku do 7 kwietnia 1972 roku.
W 1972 roku powstała Rada Trzech wskutek odmowy oddania urzędu przez Zalewskiego. Organ ogłosił się kolegialną głową państwa, która została uznana za legalną. W jej skład wchodzili: Edward Bernard Raczyński, Władysław Anders, Stanisław Kopański, Tomasz Arciszewski, Tadeusz Bór- Komorowski, Roman Odzierzyński, Stanisław Mglej i Alfred Urbański.
Następnie urząd prezydenta przypadł w ręce Stanisława Ostrowskiego, który pełnił tę funkcję od 9 kwietnia 1972 roku do 8 kwietnia 1979 roku.
Jego następcą został Edward Bernard Raczyński, który rządził od 8 kwietnia 1979 roku aż do 8 kwietnia 1986 roku.
Kolejnym prezydentem został Kazimierz Sabbat; od 8 kwietnia 1986 roku do 19 lipca 1989 roku.
Ryszard Kaczorowski został prezydentem 19 lipca 1989 roku, a następnie swe uprawnienia przekazał w ręce zaprzysiężonego Lecha Wałęsy 22 grudnia 1990 roku.
Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej od 5 lutego 1947 roku do 20 listopada 1952 roku sprawował Bolesław Bierut.
Po jego kadencji władzę w Polsce przejęła Rada Państwa, której przewodniczący pełnili funkcję głowy państwa, byli to:
Aleksander Zawadzki – od 20 listopada 1952 roku do 7 sierpnia 1964 roku.
Edward Ochab – od 12 sierpnia 1964 roku do 11 kwietnia 1968 roku.
Marian Spychalski – od 11 kwietnia 1968 roku do 23 grudnia 1970 roku,
Józef Cyrankiewicz – od 23 grudnia 1970 roku do 28 marca 1972 roku,
Henryk Jabłoński – od 28 marca 1972 roku do 6 listopada 1985 roku,
Wojciech Jaruzelski – od 6 listopada 1985 roku do 19 lipca 1989 roku, kiedy to Rada Państwa została zastąpiona urzędem Prezydenta PRL. Wtedy też Wojciech Jaruzelski do momentu wyboru na prezydenta Lecha Wałęsy, sprawował ten urząd.
III Rzeczypospolita
Władzę od 31 grudnia 1989 roku sprawował Wojciech Jaruzelski aż do 22 grudnia 1990 roku.
Urząd prezydenta w następnej kolejności przypadł Lechowi Wałęsie, który sprawował władzę od 22 grudnia 1990 roku do 22 grudnia 1995 roku.
Kolejnym prezydentem został Aleksander Kwaśniewski, który sprawował urząd od 23 grudnia 1995 roku aż do 23 grudnia 2005 roku.
Lech Kaczyński sprawował władzę od 23 grudnia 2005 aż do swojej śmierci 10 kwietnia 2010 roku.
Po śmierci Lecha Kaczyńskiego władza okresowo przypadała w ręce: Bronisława Komorowskiego od 10 kwietnia 2010 roku aż do 8 lipca 2010 roku, następnie Grzegorzowi Schetynie od 8 lipca 2010 roku aż do 6 sierpnia 2010 roku.
Od 6 sierpnia 2010 roku urząd prezydenta przypadł Bronisławowi Komorowskiemu, który sprawował władzę do 6 sierpnia 2015 roku.
Ostatnim i aktualnie urzędującym prezydentem jest Andrzej Duda, którego pierwsza kadencja trwała od 6 sierpnia 2015 aż do 6 sierpnia 2020 roku. Po rozpoczęciu drugiej 6 sierpnia 2020 roku jego urząd trwa.
Osoby obejmujące urząd Prezydenta Polski od II Rzeczypospolitej
1.Gabriel Narutowicz – dokładnie sprawował urząd przez kilka dni, do momentu, kiedy został zamordowany.
2.Stanisław Wojciechowski
3.Ignacy Mościcki
4.Bolesław Bierut
5.Wojciech Jaruzelski
6.Lech Wałęsa
7.Aleksander Kwaśniewski
8.Lech Kaczyński
9.Bronisław Komorowski
10.Andrzej Duda
Gabriel Narutowicz
Urodził się 17 marca bądź 29 marca 1865 roku w Telszach. Zmarł 16 grudnia 1922 roku w Warszawie. Elektryk, inżynier, wolnomularz, profesor.
Pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; od 11 grudnia 1922 do 16 grudnia 1922, kiedy to zginął zastrzelony przez zamachowca.
Sprawował urząd ministra spraw zagranicznych w 1922 roku.
Był także ministrem robót publicznych od 1920 do 1922 roku.
Stanisław Wojciechowski
Urodził się 15 marca 1869 roku w Kaliszu. Zmarł 9 kwietnia 1953 roku w Gołąbkach. Był 2 prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922-1926. Działacz, polityk.
Był członkiem Komitetu Narodowego Polskiego.
Był przewodniczącym Polskiego Zjednoczenia Międzypartyjnego w Moskwie. Minister spraw wewnętrznych od 1919 do 1920.
W wyniku zbrojnego zamachu stanu zdecydował się ustąpić z urzędu Prezydenta.
Ignacy Mościcki
Urodził się 1 grudnia 1867 roku w Mierzanowie. Zmarł 2 października 1946 roku w Versoix.
Prezydent RP w latach 1926-1939. Chemik, polityk, naukowiec.
Założył Unię Narodowo- Państwową w 1922 roku.
Krótko po wybuchu II wojny światowej zdecydował się przekroczyć granicę polsko- rumuńską i zrezygnować z prezydentury.
Bolesław Bierut
Urodził się 18 kwietnia 1892 roku w Rurach Brygidkowskich. Zmarł 12 marca 1956 roku w Moskwie.
Działacz komunistyczny, polityk, agent NKWD.
Pełnił funkcję przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej w 1944 roku. Wybrany przez Sejm (po sfałszowanych wyborach) na prezydenta RP.
Był przywódcą PZPR. Pełnił funkcję prezesa Rady Ministrów w latach 1952 – 1954.
Wojciech Jaruzelski
Urodził się 6 lipca 1923 roku w Kurowie. Zmarł 25 maja 2014 roku w Warszawie.
Dowódca wojskowy, działacz komunistyczny, polityk, generał Wojska Polskiego.
Pełnił funkcję szefa Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego w latach 1960- 1965.
Poseł na Sejm III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji.
Był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w latach 1965-1968.
Pełnił funkcję ministra obrony narodowej w latach 1968 – 1983.
Był przewodniczącym Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego w latach 1981 – 1983.
Pełnił funkcję Prezesa Rady Ministrów w latach 1981 – 1985.
Przewodniczył Radzie Państwa w latach 1985 – 1989.
Od 1989 roku sprawował funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Ludowej.
Pierwszy Prezydent III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-1990.
Stał na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, wraz z którą wprowadził trwający w latach 1981 – 1983, stan wojenny.
Jego lata młodzieńcze były ciężkie. W wieku 18 lat wraz z rodziną zostali zesłani na Syberię, gdzie podczas pracy przy wyrębie lasów nabawił się ślepoty śnieżnej, która na zawsze uszkodziła mu wzrok. Z tego też względu praktycznie zawsze nosił ciemne okulary, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. W wieku 19 lat był jedynym opiekunem swojej rodziny.
W 1943 roku dostał skierowanie do Szkoły Oficerskiej 1 Korpusu Sił Zbrojnych w Riazaniu, gdzie został mianowany na stopie

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!