Przyczyny Powstania Kościuszkowskiego

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Przyczyny Powstania Kościuszkowskiego, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Przyczyny Powstania Kościuszkowskiego
Informacje o powstaniu kościuszkowskim
Powstanie kościuszkowskie (inaczej nazywane insurekcją kościuszkowską lub rewolucją polską) – powstanie wynikające z inicjatywy polskiej po II rozbiorze Polski (miał miejsce rok wcześniej – w 1793 r.). Prowadzone w 1794 roku (dokładniej 24 marca – 16 listopada, niecałe osiem miesięcy – 7 miesięcy i 23 dni – 237 dni) przeciwko okupantom ojczyzny Polaków: Rosji i Prusom. Powstanie to miało miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaboru pruskiego i zaboru rosyjskiego. Najważniejszymi dowódcami polskimi, którzy prowadzili walkę byli: Tadeusz Kościuszko (jako dowódca: 24.03 – 12.10) i Tomasz Wawrzecki (jako dowódca: 12.10 – 16.11). Z drugiej strony natomiast dowodzili: Nikołaj Repnin, Iwan Pietrowicz Sałtykow i Osip Igelström.
Powstanie zakończyło się niepowodzeniem, przeważnie z przyczyn, jakimi były: mniejsze i słabiej wyszkolone wojska, słaba organizacja wojsk, słabe zarządzanie, mała wiara w zwycięstwo i odzyskanie niepodległości oraz wiele różnic politycznych, jak i taktycznych. Za ostateczną porażkę Polaków uznaje się przegraną bitwę pod Maciejowicami, która miała miejsce 10 października 1794 roku. Wtedy to miało się wszystko rozstrzygnąć. Była to największa akcja oraz walka z okupantami, ponieważ miała ona nie pozwolić na połączenie wojsk rosyjskich z wojskami generała Aleksandra Suworowa. Gdyby doszło do ich połączenia, spowodowałoby to, że Polska całkowicie nie miałaby szans, a Rosja wzmocniłaby swoją siłę na froncie. W czasie tej bitwy wojska polskie przegrały, a także został pojmany i uwięziony jako niewolnik, główny pomysłodawca i realizator powstania, a zarazem dowódca: Tadeusz Kościuszko. Po tym wydarzeniu wszelkie nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości i uwolnienie się od okupantów, legły w gruzach. Mimo że nowym dowódcą został Tomasz Wawrzecki, większość z walczących Polaków postanowiła się poddać i uciec za granicę lub pójść na układ z wrogiem. Choć wtedy zaczęto toczyć przeważnie działania partyzanckie i małe bitewki, to oficjalnie powstanie kościuszkowskie zakończyło się 16 listopada 1794 roku.
Co ciekawe, zainspirowani tą działalnością inni Polacy postanowili w sierpniu tego samego roku rozpocząć powstanie wielkopolskie, którym dowódcą został Jan Henryk Dąbrowski. Obejmowało ono teren Wielkopolski. Niestety wojsk nie było na tyle dużo, by cokolwiek zdziałać, a także zapał malał z każdą złą informacją o kolejnych przegranych bitwach podczas powstania kościuszkowskiego. Dlatego też po krótszych starciach i niewielkich bitwach, w grudniu tego samego roku, powstanie wielkopolskie zostało stłumione i zakończone przez wojsko pruskie.
Przyczyny
Do Powstania Kościuszkowskiego przyczyniło się wiel

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!