Przyczyny upadku Powstania Listopadowego

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Przyczyny upadku Powstania Listopadowego, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Powstanie listopadowe miało na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości lub przynajmniej pewnej autonomii i zagwarantowanie, że car zacznie przestrzegać nadaną w roku 1815 konstytucję. Zakończyło się jednak klęską i nie doprowadziło do przełomu. Od razu po upadku rozpoczęły się analizy, co poszło źle i czy w ogóle były szanse na odniesienie sukcesu. Odnaleziono wiele błędów, które w konsekwencji doprowadziły do tego, że cały zryw okazał się niepowodzeniem.

W czasie Wielkiej Emigracji wydano liczne publikacje, w których odnoszono się do powstania i szukano przyczyn dramatycznego upadku. Przede wszystkim zwracano uwagę na to, jak rzeczywistość rozminęła się z romantycznymi wizjami. Sami spiskowcy uważali, że do powstania przyłączą się rzesze ludzi, by wspierać dążenie do wolności, i wystarczy to, aby pokonać carskie wojska. Co prawda, w szeregi powstańców włączyło się ponad 140 tysięcy osób (niektóre źródła podają liczby zbliżone nawet do 200 tysięcy) zarówno z Królestwa Polskiego, jak i ziem zabranych oraz innych zaborów. Jednak nie wszystkie warstwy zaangażowały się w zryw – spodziewano się, że społeczeństwo jednogłośnie poprze wystąpienie. Władzom powstania nie udało się zaangażować chłopów, którzy stanowili najliczniejszą grupę w społeczeństwie. To głównie szlachta wspierała rozwój wydarzeń i była zaangażowana w działania.

Organizacja powstania była przeprowadzona zdecydowanie niewłaściwie. Nie było konkretnego, dobrze opracowanego i przemyślanego planu, nie było jednego przywódcy, kierownictwo powstania określano jako nieudolne. Brakowało zgodności wśród dowódców – każdy z nich miał inną wizję prowadzenia walk, przez co nie została wypracowana jedna obowiązująca strategia. Sami oficerowie nie umieli dowodzić większymi grupami wojsk. W wojnach napoleońskich brała udział jedynie mała część z nich, a reszta nie dysponowała odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem, które pozwalałoby na odpowiednie organizowanie oddziałów.

Można powiedzieć, że bardziej skoncentrowano się na tym, żeby do zrywu w ogóle doprowadzić, a to, jak miał się on rozwinąć później, nie było dogłębnie analizowane przed przeprowadzeniem akcji. Sam moment rozpoczęcia powstania także budził kontrowersje. Wydawało się, że sytuacja międzynarodowa nie jest zła – w końcu na innych ziemiach toczyły się rewolucje, które budziły nadzieję i pokazywały, że Rosja ma także inne problemy. Jednak przez taką napiętą sytuację w Europie nie było możliwości na otrzymanie wsparcia z innych państw, które zde

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!