Radziwiłłowie

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Radziwiłłowie, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Radziwiłłowie herbu Trąby byli polsko-litewskim rodem magnackim. Ich herb był bardzo rozbudowany. Znajdował się na nim czarny orzeł, na którego piersi widniała tarcza z kilkoma innymi herbami. Wokół umieszczono wiele ozdobnych elementów. Motto rodzinne brzmiało: “Bóg nam radzi”. Nie jest znana dokładna data początkowa dla istnienia tej rodziny, jednak pierwsze wzmianki o niej pojawiły się już w 1401 roku w dokumencie unii polsko-litewskiej. Za twórcę rodu uznaje się Mikołaja Radziwiłłowicza. Odziedziczył on po ojcu – Radziwille Ościkowiczu – jego cały majątek, gdyż był jedynakiem. Dodatkowe zasoby pieniężne i ziemskie otrzymał dzięki zawarciu małżeństwa z dziedziczką litewskiego rodu Moniwidów. Doczekał się z nią piątki dzieci, w tym czterech synów, spośród których trzech – Jan, Jerzy oraz Mikołaj stali się głowami trzech głównych linii rodowych.
Linia na Nieświeżu, Ołyce i Klecku.
Lina wywodzi się od Jana I Mikołaja, kiedy to poślubił Hannę Kiszkę, posiadającą majątki ziemskie w dwóch pierwszych miastach. Dobra odziedziczył po nich Mikołaj V Krzysztof, który dodatkowo w XVI wieku otrzymał od ówczesnego króla – Zygmunta II Augusta w podarku Kleck. Dzięki temu, że był on polskim dyplomatą podczas misji w Świętym Cesarstwie Rzymskim, otrzymał dla siebie, brata i kuzyna tytuły książęce od cesarza Karola V Habsburga. Było to o tyle niezwykłe wyróżnienie, że wówczas jedynie pięciu polskim rodom udało się uzyskać takowe tytuły. Mikołaj miał czterech męskich potomków. Musieli oni sami dojść do porozumienia w kwestii podziału odziedziczonych ziem, w związku z czym utworzyli również całkowicie nowe prawo nazywane ordynacją rodową, dzięki któremu majątki zostały zabezpieczone przed ewentualnym dostaniem się w niepowołane ręce. Jednocześnie od tej pory nie mogły zostać odsprzedane lub obciążone długami. W 1586 roku Sejm oficjalnie zatwierdził ową ordynację jako prawo działające na całym terytorium Rzeczypospolitej. Linia ołycka utrzymała się zdecydowanie najkrócej, ponieważ praktycznie każdy z jej ordynatów zmarł bezpotomnie, w związku z czym majątek ostatecznie otrzymał Michał II Kazimierz, który był jednym z ordynatów Nieświeża. Dodatkowo nieco później przejął również kleckie posiadłości, ponieważ tam również większość dziedziców umierała bezdzietnie. Przed tym jednak pierwszy z nieświeskich dziedziców – Mikołaj VII – wybudował w Nieświeżu zamek, a także wiele klasztorów i kościołów dla duchownych. W jednym z nich zamieścił rodową kaplicę grobową. Zamek niestety został utracony przez rodzinę w 1939 roku podczas II wojny światowej, kiedy to został stosunkowo mocno zniszczony. Mikołaj VII jako jedyny zapewnił kontynuację rodu Radziwiłłów aż do współczesności.
Linia na Birżach i Dubinkach.
Linia wywodzi się od Jerzego I, który owe ziemie odziedziczył po ojcu. Początkowo m

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!