Ravensbruck

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Ravensbruck, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Ravensbrück był niemieckim obozem koncentracyjnym. Działał on w latach 1939-1945 i przebywały w nim wyłącznie kobiety. Położony był w północnych Niemczech, około 90 km na północ od Berlina, w pobliżu wsi Ravensbrück. To właśnie od nazwy tej wsi pochodzi nazwa tego obozu. W okresie jego działania, pokrywającego się z okresem trwania II wojny światowej szacuje się, iż przebywało w nim około 132 tysiące kobiet. Około 37% stanowiły Polki, 21% kobiety ze Związku Radzieckiego, podobną ilość (około 21%) stanowiły kobiety z Niemiec i Austrii, 6% Francuzki, a pozostałe 15% stanowiły kobiety pochodzące z innych krajów w tym z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Należy wspomnieć, iż mniej więcej 20 tysięcy kobiet było wyznania żydowskiego. Należy również powiedzieć (a raczej napisać), iż niemal 80% wszystkich więźniarek było więźniami politycznymi. Wiele z przebywających tam kobiet wykorzystywała firma Siemens & Halske jako niewolniczą siłę roboczą. W ostatnich trzech latach działania tego obozu koncentracyjnego wiele więźniarek było również wykorzystywanych przez nazistów do eksperymentów medycznych. Sprawdzali oni na nich skuteczność działania lekarstw na bazie sulfonamidów. Niektóre źródła podają, iż około 50 tysięcy przebywających tam kobiet zginęło przez choroby, głód, przepracowanie oraz szeroko pojętą rozpacz. Około 2,2 tysięcy więźniarek zaś zostało zamordowanych w komorach gazowych. Źródła podają również, iż w pierwszych latach w tym obozie koncentracyjnym dziennie umierało około 47 kobiet, natomiast w ostatnich latach przez znaczne niedożywienie i głód oraz nieleczone choroby dzienna liczba umierających więźniarek plasowała się w okolicach 80.
Więźniowie obozu koncentracyjnego Ravensbrück pochodzili niemal ze wszystkich krajów europejskich opanowanych przez III Rzeszę. Najliczniejszą grupę jednak stanowiły Polki. W trzecim roku działania obozu, wiosną1941 roku, tuż przy tym obozie władze SS utworzyły w pobliżu niewielki obóz dla mężczyzn. Oni to do 1944 roku w obozie Ravensbrück wybudowali komory gazowe, które później również obsługiwali.
Warto również wspomnieć, iż w obozie Ravensbrück przebywały również dzieci. Były to dzieci najczęściej Romek oraz Żydówek. Nieraz również kobiet będących w ciąży, gdy przybyły do obozu, chociaż zdarzało się również, iż będąc seksualnie wykorzystywane przez strażników zachodziły w ciążę również w Ravensbrück. Dzieci te najczęściej rodziły się w obozowych warunkach i początkowo przebywały z matkami. Początkowo było ich niewiele, ale z czasem zaczęły stanowić cor

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!