Robert Oppenheimer

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Robert Oppenheimer, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Julius Robert Oppenheimer był amerykańskim fizykiem teoretycznym. Pracował on również jako profesor fizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Oppenheimer podczas II wojny światowej był tak zwanym wojennym szefem Laboratorium Los Alamos. Oppenheimer był jednym z ludzi, którym przypisuje się rolę „ojców bomby atomowej”. Robertowi przypisuje się ją ze względu na jego znaczącą rolę w Projekcie Manhattan. Było to przedsięwzięcie z czasów II wojny światowej, w ramach którego opracowano pierwszą broń jądrową. Stworzona przez nich pierwsza bomba atomowa została z powodzeniem zdetonowana 16 lipca 1945 roku w Nowym Meksyku podczas testu o kryptonimie Trinity. Oppenheimer zauważył później, iż czuli się oni później niejako jako śmierć, jako niszczyciele światów. W sierpniu 1945 roku broń ta została użyta w bombardowaniach atomowych Hiroszimy i Nagasaki.
Po zakończeniu II wojny światowej Oppenheimer został wybrany na przewodniczącego wpływowego Generalnego Komitetu Doradczego. Zasiadał tam w nowo utworzonej Komisji Energii Atomowej Stanów Zjednoczonych. Oppenheimer wykorzystywał to stanowisko do działania na rzecz międzynarodowej kontroli nad energią jądrową. Chciał on w ten sposób zapobiec rozprzestrzenianiu się broni jądrowej na świecie. Chciał on również zapobiec wyścigowi zbrojeń atomowych Stanów Zjednoczonych z Chinami oraz Związkiem Radzieckim. W latach 1949-1950 Oppenheimer sprzeciwiał się budowie bomby wodorowej. Swoje zdanie sprzeciwu przedstawił podczas rządowej debaty na ten temat. Następnie zaś zajmował jawne stanowisko w kwestiach związanych z obronnością. Oppenheimer między innymi stanowczo odrzucał ideę dyplomacji nuklearnej. Jego zdanie wywoływało znaczne oburzenie niektórych ugrupowań w rządzie Stanów Zjednoczonych oraz wojsku amerykańskim. W latach 1947-1957 w okresie tak zwanej Drugiej Czerwonej Paniki (czyli okresem silnego antykomunizmu w USA) postawy te, razem z wcześniejszymi powiązaniami Oppenheimera z ludźmi i organizacjami związanymi z Partią Komunistyczną, doprowadziły do odebrania mu poświadczenia bezpieczeństwa. Stało się to w 1954 roku podczas szeroko komentowanego przesłuchania. Oppenheimer został wówczas pozbawiony bezpośredniego wpływu na politykę Stanów Zjednoczonych. Jednak nadal wykładał, pisał oraz pracował w dziedzinie fizyki. Dziewięć lat później, w 1963 roku, prezydent John F. Kennedy przyznał Oppenheimer nagrodę Enrico Fermi Award w geście politycznej rehabilitacji. Wręczył mu ją zaś Lyndon B. Johnson. Osiągnięcia Oppenheimera w dziedzinie fiz

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!