Ronald Reagan

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Ronald Reagan, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Ronald Wilson Reagan to amerykański polityk. W latach 1981-1989 pełnił funkcję 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stał się on również wyjątkowo wpływowym głosem współczesnego konserwatyzmu. Zanim został prezydentem Stanów Zjednoczonych pracował jako hollywoodzki aktor filmowy. Był również przywódcą związkowym. W latach 1967-1975 zaś pełnił funkcję 33. gubernatora Kalifornii.
Reagan w 1932 roku ukończył naukę w Eureka College. Pracował wtedy jako radiowy komentator sportowy. W 1937 roku po przeprowadzce do Kalifornii znalazł pracę jako aktor i zagrał w kilku dużych produkcjach. Pracował on również jako prezes Screen Actors Guild. Na tym stanowisku Reagan walczył o wykorzenienie rzekomych wpływów komunistycznych. W latach 50. XX wieku zajął się również działalnością telewizyjną i wygłaszał przemówienia motywacyjne w fabrykach General Electric. W 1966 roku został wybrany gubernatorem stanu Kalifornia. Będąc gubernatorem, podniósł podatki, co skutkowało zamianą deficytu budżetowego w jego nadwyżkę. W 1980 roku Reagan wygrał republikańską nominację prezydencką. Mając niespełna 70 lat w momencie swojej pierwszej inauguracji. Reagan tym samym był najstarszą osobą, która objęła prezydenturę w USA. Wyróżnienie to utrzymywał do 2017 roku, kiedy to prezydentem Stanów Zjednoczonych został Donald Trump, który został zainaugurowany w wieku 70,5 lat.
Wkrótce po objęciu urzędu prezydenta, Reagan rozpoczął wdrażanie nowych, szeroko zakrojonych inicjatyw politycznych i ekonomicznych. Jego polityka gospodarcza zorientowana była na podaż. Polityka ta przewidywała obniżenie stawek podatkowych celem pobudzenia wzrostu gospodarczego, deregulację gospodarki oraz znaczne ograniczenie wydatków rządowych. W czasie swojej pierwszej kadencji przeżył próbę zamachu, wywołał wojnę z handlem narkotykami, zaatakował Grenadę i walczył ze związkami zawodowymi w sektorze publicznym. Jego głównym sukcesem dwóch kadencji prezydenckich jest przede wszystkim spadek inflacji z 12,5% do 4,4% i średni roczny wzrost realnego PKB o 3,6%. Reagan przeprowadził ograniczenia w krajowych wydatkach budżetowych, zmniejszył podatki i podniósł wydatki na wojsko. Doprowadziło to go zwiększenia ogólnego zadłużenia federalnego. Gdy w 1989 roku Reagan opuszczał gabinet, cieszył się poparciem 68%. Tym wynikiem poparcia dorównał Franklinowi Delano Rooseveltowi, a później Billowi Clintonowi. Ich wyniki są uznawane jako najwyższe notowania wśród odchodzących prezydentów w erze nowożytnej. Jego prezydentura wyznaczyła zwrot w kierunku konserwatywnej polityki w Stanach Zjednoczonych. On sam zaś jest uważany za ikonę wśród konserwatystów.
Ronald Wilson Reagan przyszedł na świat 6 lutego 1911 roku w Tampico, w stanie Illinois. Był młodszym synem Nelle Clyde i Jacka Reagana. Ronald miał starszego brata Neila. Reagan chodził do Dixon High School. Tam to rozwijał swoje zainteresowania dotyczące aktorstwa, sportu i pisania opowiadań. W 1927 roku mając 16 lat podjął pierwszą pracę jako ratownik przy Rock River w Lowell Park. W ciągu sześciu lat Reagan wziął udział w 77 akcjach ratunkowych. Następnie Reagan studiował na Eureka College. Był on studentem raczej przeciętnym. W college specjalizował się w ekonomii i socjologii. Znakomicie radził sobie jednak w polityce kampusowej, sporcie i teatrze. Był również zawodnikiem studenckiej drużyny futbolowej oraz kapitanem drużyny pływackiej. Reagana wybrano również na przewodniczącego samorządu studenckiego. Uczestniczył on między innymi w protestach studenckich przeciwko ówczesnemu przewodniczącemu college’u. W 1932 roku po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Iowa jako spiker radiowy. Następnie przeniósł się do radia WHO w Des Moines, gdzie pracował jako komentator meczów baseballowych. Pięć lat później będąc w Kalifornii wziął udział w testach ekranowych. Wypadł bardzo dobrze i dzięki temu podpisał siedmioletni kontrakt ze studiem Warner Bros. Swój pierwszy występ na ekranie zaliczył dzięki głównej roli w filmie „Love Is on the Air” z 1937 roku. W niespełna dwa lata wystąpił łącznie w 19 filmach. W 1941 roku Reagan został uznany za piątą najpopularniejszą gwiazdę młodego pokolenia w Hollywood. Reagan odegrał swoją największą rolę męską w filmie Kings Row z 1942 roku. Film ten uczynił z Reagana gwiazdę, a studio filmowe natychmiast potroiło jego pensję. W kwietniu 1942 roku Reagan otrzymał rozkaz odbycia czynnej służby wojskowej w San Francisco. Mimo iż po jej zakończeniu zagrał jeszcze w kilku filmach, to jednak przerwa aktorska zamknęła mu drogę do wielkiej aktorskiej kariery. Następnie Reagan wstąpił do Armii Rezerwowej. Tam to 25 maja1937 roku Reagan mianowano go podporucznikiem w Korpusie Rezerwowym Kawalerii. 18 kwietnia pięć lat później Reagan pierwszy raz otrzymał przydział do służby czynnej. Ze względu na słaby wzrok został zakwalifikowany do ograniczonego zakresu służby. 14 stycznia 1943 roku awansowano go na pierwszego porucznik. Awans wiązał się z jego wyjazdem do Tymczasowej Jednostki Pokazowej Sił Zadaniowych w Burbank w Kalifornii. Po wypełnieniu tego obowiązku wrócił do 18. Jednostki Bazowej AAF i tam 22 lipca 1943 roku został awansowany na kapitana. W styczniu 1944 roku Reagan skierowany został do tymczasowej służby w Nowym Jorku. 14 listopada 1944 roku ponownie przydzielono go do 18. Bazy AAF, gdzie pozostał do końca II wojny światowej. W trakcie całego okresu trwania II wojny światowej jego jednostki wyprodukowały około 400 filmów szkoleniowych dla Sił Powietrznych. Z aktywnej służby zwolniono go 9 grudnia 1945 roku w stopniu kapitana armii.
Reagan po raz pierwszy został wybrany do zarządu Związku Aktorów Filmowych (SAG) w 1941 roku. Pełnił on wówczas funkcję zastępcy przewodniczącego. Po II wojnie światowej powrócił do pracy i w 1946 roku został trzecim wiceprezesem Związku. Rok później po raz pierwszy został wybrany jego prezesem i od tego momentu jeszcze pięciokrotnie był nim wybierany przez członków związku. W 1946 roku Reagan zasiadał w krajowym zarządzie Niezależnego Komitetu Obywatelskiego Sztuk, Nauk i Zawodów (ICCASP) i był członkiem jego hollywoodzkiego oddziału.
26 stycznia 1940 roku Reagan poślubił aktorkę Jane Wyman. Mieli oni dwie biologiczne córki, Maureen i Christine, a także adoptowali syna Michaela. Po ośmiu latach małżeństwa jednak coraz częściej dochodziło między nimi do nieporozumień. W tym samym roku Jane złożyła pozew o rozwód, który odbył się w 1949 roku. W roku rozwodu Reagan poznał inną aktorkę- Nancy Davis. Pobrali się oni 4 marca 1952 roku w Little Brown Church w Valley. Mieli razem dwoje dzieci: Patti i Ronalda.
Życie polityczne Reagan rozpoczynał jako hollywoodzki demokrata. W latach 50. przeniósł się na prawicę, w 1962 roku został republikaninem, dwa lata później zaś stał się czołowym rzecznikiem konserwatystów. Republikanie kalifornijscy byli pod wrażeniem poglądów politycznych i charyzmy Reagana po jego przemówieniu z 1965 roku. Rok później zaś został wybrany na gubernatora stanu Kalifornia. W czasie swojej pierwszej kadencji wstrzymał zatrudnianie w rządzie i zatwierdził podwyżki podatków w celu zrównoważenia budżetu. W 1967 roku Reagan podpisał ustawę uchylającą prawo zezwalające na publiczne noszenie załadowanej broni palnej. Mimo nieudanej próby odwołania Reagana w 1968 roku, został on ponownie wybrany na gubernatora w 1970 roku. Nie zdecydował się on jednak na ubieganie się o trzecią kadencję. Kadencje Reagana jako gubernatora przyczyniły się do ukształtowania polityki, którą później prowadził jako prezydent Stanów Zjednoczonych.

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!