Rycheza Lotaryńska

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Rycheza Lotaryńska, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Rycheza Lotaryńska (993- 21 III 1063) nazywana była też Ryksą, córka Erenfrieda Ezzona i Matyldy, córki Ottona II.
Mężem Rychezy był król Polski, Mieszko II Lambert. Para została koronowana w 1025 r.
W 1031 r. w związku z trudną sytuacją w Polsce monarchini opuściła nasz kraj i udała się do Niemiec. Wraz ze sobą zabrała wszystkie insygnia władzy, a także niemały majątek.
Historycy nie są tutaj pewni, jednakże mogła zaistnieć sytuacja, że po śmierci Mieszka II, władczyni powróciła do Polski. Co ważne, do końca swych dni posługiwała się tytułem królowej Polski.
W 1047 r. Rycheza zdecydowała, że zostanie mniszką, wstąpiła wtedy do zakonu benedyktyńskiego, który został ufundowany przez jej rodziców.
W opactwie Brauweiler Rycheza pozostawała do końca swych dni, jej śmierć spotkała się w Niemczech z dużą falą oddźwięku.
Rycheza była istotna ze względu, iż właśnie ona jest naszą pierwszą królową.
Historyk, Jadwiga Żylińska, która zajmowała się opisywaniem żywotów Piastów podkreśliła jednoznacznie, że Rycheza jest jedną z najbardziej niedocenianych władczyń w dziejach naszego państwa.
W świetle czarnej legendy była ona odważna, pomimo że kobieta zachowała swoje zdanie, potrafiła bronić swych interesów, co w dobie średniowiecza, które było zdominowane przez patriarchat, nie spotykało się z pozytywnym spojrzeniem.
W 1013 r. doszło do pertraktacji w Merseburgu, które były zwieńczeniem wojen polsko- niemieckich prowadzonych od 1007 r.
Bolesław Chrobry zrozumiał wtedy, że pozycja Polski stanie się mocniejsza, kiedy to jego syn ożeni się z Rychezą, będącą sławetnego rodu. Chrobry rozumował, że mariaż ten stanie się nowym otwarciem w relacjach polsko- niemieckich, co też wkrótce na pewien czas nastąpiło.
Bolesne dla Rychezy było, że często odbierana była jako przewrotna Niemka, która zasiadała na polskim tronie. Historycy współcześni zauważają, że była ona jedną z największych obrończyń polskiej kultury.
Rycheza była kobietą światłą, która posługiwała się sześcioma językami.
Siostry jej zostały mniszkami, co świadczy o fakcie, że rodzice przykładali należ

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!