Skutki Rozbicia Dzielnicowego

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Skutki Rozbicia Dzielnicowego, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Skutki rozbicia dzielnicowego
Rozbicie dzielnicowe miało miejsce od 1138 roku do 1320 roku. Działo się to za czasów panowania dynastii Piastów. Zakończyło się ono dzięki koronacji Władysława Łokietka. Początek rozbicia dzielnicowego związany jest tym, że na podstawie testamentu Bolesława Krzywoustego doszło do podzielenia państwa polskiego na mniejsze części, dlatego też drugą nazwą rozbicia dzielnicowego jest rozdrobnienie feudalne. Doszło do podziału ziem na podstawie tak zwanej ojcowizny. Państwo zostało podzielone pomiędzy synów Bolesława II Krzywoustego: Władysława II, Bolesława IV, Mieszka III, Henryka, oraz między żonę Bolesława II Krzywoustego – Salome. 
Skutków rozbicia dzielnicowego było mnóstwo, a większość z nich miało negatywny charakter.POZYTYWNE SKUTKI ROZBICIA DZIELNICOWEGO:
Pierwszym pozytywnym skutkiem wynikającym z rozbicia dzielnicowego był łączny wzrost liczby mieszkańców na terenie państwa polskiego. Łączyło się to także z korzyściami dla państwa, ponieważ nastąpił dzięki temu między innymi znaczny rozwój gospodarki państwa polskiego. Dzięki wzrostowi zaludnienia ludzie zasiedlali obszary, które wcześniej świeciły pustkami z powodu braku mieszkańców. Doszło także do rozwoju rolnictwa, dzięki czemu narzędzia wykorzystywane w rolnictwie były bardziej nowoczesne niż wcześniej. Dało to większe możliwości dla osób zajmujących się rolnictwem, dzięki czemu pojawiła się nowa metoda uprawy roli, którą była tak zwana trójpolówka. Polegała ona na tym, że rolnicy dzielili swoją ziemię na trzy części, następnie uprawiali jedynie dwie z tych trzech części, a jedno zostawiali i poddawali pielęgnacji, aby przywrócić pełną żyzność gleby – nazywa się to ugorowaniem. Nastąpił także rozwój górnictwa. Rozszerzyła się działalność między innymi kopalni w Bochni. Kopalnia w Bochni jest obecnie zamknięta, ale mogą zwiedzać ją turyści. Do kolejnych pozytywny

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!