Stanisław Mikołajczyk

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Stanisław Mikołajczyk, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Stanisław Mikołajczyk (1901- 1966) dążył do idei Polski Ludowej, gdzie państwo będzie miało struktury klasowe. Stanisław urodził się na obszarze Niemiec, w Dorstein- Holsterhausen. Polityk brał udział w Powstaniu Wielkopolskim, wojnie z bolszewikami w 1920 roku. W 1927 roku tworzył podwaliny Związku Młodzieży Wiejskiej w Poznaniu. W latach 30. brał udział w strajkach chłopskich, w ich wyniku znienawidził sanacyjne władze. We wrześniu 1939 roku bronił ojczyzny, następnie znalazł się na emigracji. Polityk zasiadał w Radzie Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Mikołajczyk zwalczał gen. Stefana 'Grota’ Roweckiego. Od lipca 1943 roku polityk był premierem rządu RP na uchodźstwie. Stan podjął do kart politycznych z szulerami, walkę tę zaczął wygrywać. W okresie powojennym musiał uciekać z Polski, wiedział, co ma miejsce w demoludach: na Zachodzie został Ferenc Nagy, czyli premier Węgier, w Rumunii skazano lidera ludowców Iuliu Maniu, w Bułgarii skazano na karę śmierci Nikołę Petkowa. Zanim Mikołajczyk uciekł, odbył się w Szklarskiej Porębie zjazd, na którym powołano Kominform. Stan musiał uciekać z Polski celem ratowania życia, polityk chciał oszczędzić Polsce niepotrzebnego rozlewu krwi. Mikołajczyk szukał usprawiedliwienia swych poczynań, początkowo walczył o władzę, dobrowolnie udał się na rozmowy do Moskwy w lipcu 1944 roku. Stan miał poparcie polityczne Stanów Zjednoczonych i Wlk. Brytanii. Przeciwnicy polityczni Mikołajczyka zdawali sobie sprawę, że będą musieli grać nieczysto, by odsunąć Polskie Stronnictwo Ludowe od władzy. Stan liczył, że Polska będzie quasi- demokracją, o czym nie mogło być mowy, sfałszowano wybory w 1947 roku i tzw. referendum ludowe. Czy Mikołajczyk powinien podejmować grę z komunistami? Opinie są podzielone, z jednej strony próbował wykorzystać szansę na sojusz z Polską Partią Robotniczą, z drugiej zaś jak się ma to podejście do Realpolitik? Stan myślał, że komuniści, którzy również dążyli do modelu społeczeństwa klasowego, będą mogli się porozumieć z jego ugrupowaniem. Stan dołączył do gry politycznej, czy powinien oddać życie za sprawę? Kazimierz Pużak, lider socjalistów z Polskiej Partii Robotniczej, mój wielki autorytet, gdyż czuję się związany ideowo z tą grupą, odmówił pójścia na współpracę z bolszewikami. Stan musiał wkalkulować własne życie i bezpieczeństwo, jednak co jego śmierć przyniosłaby Polsce, sprawie ludowej, organizacji? Stan byłby kolejną ofiarą, na Zachodzie dawał świadectwo, coś robił, dawał świadectwo. Stan uciekł z kraju, w Muzeum Powstania Warszawskiego wielokrotnie wspominamy motyw ucieczki polityka. Polityk wymyślił plan swojej ucieczki, kłamał na ten temat, zmyślał. Polityka wywieziono do Trójmiasta, następnie uciekł statkiem. Bolesław Drobner doradził Stanisławowi ucieczkę z kraju, na co ten przystał. Polityk udał się do Stanów Zjednoczonych, Mikołajczyk uciekający w oczach wielu przez fakt ucieczki został uznany za 'szczura, który opuścił okręt’. Paręnaście lat temu otrzymałem książkę pt. 'Polska zgwałcona’ pióra Stanisława Mikołajczyka. Polityk stara się na jej kartach usprawiedliwiać, nie był głównym rozgrywającym, decyzje zachodziły podczas konferencji Wielkiej Trójki w Teheranie i Jałcie, w Poczdamie zostały zaklepane. Stan wprowadza nas w świat wielkiej polityki, gdzie nie ma wrogów i przyjaciół, jedynie interesy. Polska była zbyt słaba, żeby siąść do rozgrywki z mocarstwami, mogliśmy jedynie przypatrywać się partii granej przez wielkich. Polska była czasami dopuszczana do rozgrywki, nęcona pięknymi słowami. Cieszyć może nasza postawa, pomimo kłamstw komunistycznych większość narodu była przeciwna komunistom, zdawała sobie sprawę, kim są ci ludzie, że nie bronią polskiego interesu narodowego. Stan walczył o Polskę, o obliczu ludowym, był wybijającą się postacią ruchu. W jego odczuciu Polska miała być ludowa, dziś termin ten kojarzy się pejoratywnie, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z istnieniem przez prawie 50 lat komuny. PPS i PSL szukało swej szansy w sojuszu z PPR, jedynie garstce socjalistów, bezideowców typu Józefa Cyrankiewicza sztuka się udała. Stanisław Mikołajczyk był mężem stanu, który pewne zasługi dla kraju miał. Polityk bronił z narażeniem zdrowia sprawy chłopskiej w 1937 roku, czym zyskał sobie szacunek ludu, wiedział, w jakiej biedzie żyją ludzie na wsiach. Polityk nie był zdyskredytowany w momencie, kiedy po klęsce wrześniowej, po tragicznym wrześniu sanacja była symbolem nieudolności. Polska rozpadła się w jednej chwili, było to szokiem dla wielu. Po tygodniu walk we wrześniu 1939 roku chodziło jedynie o honorową porażkę. Stan widział swoje miejsce w nowej Polsce, która powstanie po zakończeniu wojny, mam wrażenie, że nie do końca potrafił oszacować szanse PSL, moim zdaniem myślał, że wystarczy poparcie społeczne. Struktury podziemne miały zostać przeniesione, kiedy kraj wróci na mapy Europy i świata. Stan podczas II Wojny Światowej był wiceszefem rządu na uchodźstwie, jego sytuacja poprawiła się, po tym, jak nad Gibraltarem śmierć poniósł gen. Władysław Sikorski. Mikołajczyk zostaje premierem, jego pozycja wzrasta. Polityk pragnie poprawić sytuację powstańczej Warszawy, leci do Moskwy,

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!