Stanisław Szczęsny Potocki

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Stanisław Szczęsny Potocki, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Stanisław Szczęsny Potocki herbu Pilawa
Stanisław Szczęsny urodził się w 1751 roku w Tartakowie bądź Krystynopolu. Oba miejsca są równie prawdopodobne. Zmarł 14 marca 1805 roku w Tulczynie.
Stanisław Szczęsny był polskim wolnomularze, politykiem o orientacji prorosyjskiej. W latach 1782-1788 pełnił funkcję wojewody ruskiego, a w latach 1784-1792 był generałem lejtnantem wojsk koronnych.
Komenderował Dywizją Ukraińską i Podolską. Był dyplomatą i poetą.
W latach 1783-1792 był członkiem Komisji Edukacji Narodowej.
W latach 1788-1792 generał artylerii koronnej.
W 1792 roku był marszałkiem konfederacji targowickiej w Koronie.
Był rosyjskim general-en-chef od 1797 roku.
W latach 1774-1780 pełnił urząd dworski chorążego wielkiego koronnego.
W latach 1767-1782 był starostą bełskim.
W 1785 roku był starostą Lityńskim.
Został skazany na infamię, czyli utratę czci i dobrego imienia.
Stanisław Szczęsny za życia używał tytułu hrabi, mimo że nigdy nie został mu on przyznany.
Był synem Franciszka Salezego Potockiego, który był wojewodą kijowskim i Anny Elżbiety z Potockich.
Franciszek Salezy stał się najbogatszym magnatem Rzeczypospolitej po małżeństwie z Anną, jak i spadkowi odziedziczonemu po stryju Stanisławie.
Stanisław miał cztery siostry: starszą do siebie Mariannę urodzoną w 1743 roku i trzy młodsze: Antoninę, urodzoną w 1754 roku, Pelagię urodzoną w 1755 roku i Ludwikę urodzoną w 1757 roku.
Odebrał wychowanie domowe, o jego wykształcenie dbała matka w rodzinnym domu w Krystynopolu. Za jego wychowanie odpowiedzialna była żona Józefa Potockiego kasztelana lwowskiego. Jego nauczycielem był ks. Maurycy Wolf – profesor poetyki z kolegium pisarskiego.
Stanisław pisał wiersze, ale nie był dobry w językach.
Bardzo wadliwie pisał po polsku, a po francusku jeszcze gorzej. Był marnym uczniem ze słabymi wynikami, co tylko drażniło jego rodziców. Ci bowiem, widzieli dla niego świetlaną przyszłość.
Stanisław Szczęsny nie był samodzielny, nie umiał podejmować odpowiedzialnych ważnych decyzji. Opisywany był jako człowiek słabego charakteru.
Jako młodzieniec został rotmistrzem w kawalerii. Dzięki wstawiennictwu Nikołaja Repnina, posła rosyjskiego, w wieku szesnastu lat udało mu się zd

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!