Starożytność

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Starożytność, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Starożytność to najwcześniejsza epoka historyczna. Trwała od wynalezienia pisma (około 4-3,5 tys. lat p.n.e.) do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego (476 r. n.e.). Obejmuje okres powstania pierwszych ludzkich cywilizacji. Jest to czas, gdy rozwinęły się wielkie cywilizacje, takie jak babilońska, egipska, grecka i rzymska. Okres poprzedzający starożytność nazywamy prehistorią.

Funkcjonują dwie nazwy tej epoki:
– Starożytność – obejmuje wszystkie dawne cywilizacje.
– Antyk – odnosi się do kultury śródziemnomorskiej (greckiej i rzymskiej).

Najważniejsze wydarzenia starożytności:
– Pierwsze igrzyska olimpijskie (776 lat p.n.e.)
– Założenie Rzymu przez Romulusa (753 lat p.n.e.)
– Kolonizacja Grecka (750 lat p.n.e.)
– Rozwój demokracji ateńskiej (VII-VI w. p.n.e.)
– Przeprowadzenie reform przez Solona (594 lat p.n.e.)
– Rzym zostaje republiką arystokratyczną (509 lat p.n.e.)
– ,,Złoty wiek” demokracji ateńskiej (V w. p.n.e.)
– Wojny perskie (490-479 lat p.n.e.)
– Wojny peloponeskie (434-404 lat p.n.e.)
– Okres podboi Aleksandra Macedońskiego (334-327 lat p.n.e.)
– Wojny punickie (264-146 lat p.n.e.)
– Początek cesarstwa rzymskiego (27 lat p.n.e.)
– Konstantynopol staje się stolica państwa (330 rok n.e.)
– Śmierć Konstantyna Wielkiego (337 rok n.e.)
– Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego (476 rok n.e.)

W starożytności dominowały wierzenia politeistyczne. W I w.n.e doszło do powstania chrześcijaństwa. Jest to monoteistyczna religia wywodząca się z judaizmu. Założycielem nowej religii był Jezus z Nazaretu, urodzony w Betlejem za czasów panowania Oktawiana Augusta. Pierwotnie Jezus swoje nauki kierował do Żydów, jednak jego uczniowie rozpowszechnili tę religię także poza społecznością żydowską. Przez to, że chrześcijanie nie uczestniczyli w obrzędach wysławiających bóstwa rzymskie, w II w.n.e. doszło do masowych prześladowań. Kres prześladowaniu chrześcijan przyniósł Edykt mediolański wydany przez Konstantyna Wielkiego. Zapewnił on równouprawnienie chrześcijan. Kilkadziesiąt lat później Teodozjusz Wielki uczynił chrześcijaństwo religią państwową.

W starożytności wynaleziono wiele przydatnych rzeczy, które ułatwiły ludziom funkcjonowanie. Do najważniejszych z nich zaliczamy:
– Wynalezienie pisma – (4000 lat r.p.n.e) – jako pierwsi pismem zaczęli się posługiwać Sumerowie. Powstało przez zmianę pisma z obrazkowego na klinowe. Pismo to miało charakterystyczny klinowy kształt, przez przyrządy, którymi było wykonywane.
– Brąz – (3700 lat p.n.e.) – po raz pierwszy powstał w Egipcie lub Mezopotamii, wskutek przypadkowego połączenia stopionej rudy miedzi z rudą cyny.
– Żelazo – (3400 lat p.n.e.) – najstarsze wyroby z kutego żelaza znaleziono w Azji Mniejszej. Pochodzą z XV i XIV wieku p.n.e.
– Papirus – (3000 lat p.n.e.) – materiał piśmienny używany w Egipcie i krajach śródziemnomorskich. Był nietrwały i łatwo się rozpadał, dlatego w średniowieczu został zastąpiony przez papier.
– Szkło – (3000 lat p.n.e.) – powstało w Mezopotamii i Egipcie. Jest pierwszym tworzywem sztucznym, które zostało wytworzone przez człowieka.
– Radło – (3000 lat p.n.e.) – jest to narzędzie wykorzystywane w rolnictwie, służące do spulchniania gleby.
– Zegar wodny (2700 lat p.n.e.) – urządzenie odmierzające czas za pomocą przepływu wody przez mały otwór.
– Piramida Egipska (2686 lat p.n.e.) – budowla w kształcie ostrosłupa prawidłowego. Pełniąca funkcję grobowca albo podbudowy dla świątyni.
– Skalpel chirurgiczny (2600 lat p.n.e.) – został wynaleziony w Egipcie. Był bardzo ostry i wykonywano go z miedzi.
– Mydło (2500 lat p.n.e.) – zostało wynalezione w Mezopotamii. Początkowo nie było wykorzystywane do mycia ciała tylko do prania i wytwarzania ubrań.
– Piwo (2000 lat p.n.e.) – uznawane było za napój Bogów.
– Klepsydra (1500 lat p.n.e.) – jest to udoskonalona wersja zegara wodnego. Do odmierzania czasu zamiast wody używała piasek.
– Pergamin (1300 lat p.n.e.) – wynaleziony w Egipcie. Jest to materiał piśmienny, wytwarzany ze skór zwierzęcych.
– Alfabet (1000 lat p.n.e.) – został wynaleziony przez Fenicjan. Później udoskonalili go Grecy, dodając znaki oznaczające samogłoski.
– Rozpoczęcie budowy muru chińskiego (VI wiek p.n.e.)
– Czekolada (VI wiek p.n.e.) – był to gorzki napój pity przez najbogatszych.
– Świeca (500 lat p.n.e.) – najprawdopodobniej pierwsze świece woskowe zostały wytworzone przez Etrusków.
– Katapulta (IV wiek p.n.e.) – powstała podczas udoskonalenia uzbrojenia przez Dionizjosa Starszego.
– Wiatrak (107 lat p.n.e.)
– Porcelana (100 lat p.n.e.) – została wynaleziona w Chinach i zdobiła komnaty chińskiego cesarza.
– Kalendarz juliański (46 lat p.n.e.) – stworzony na życzenie Juliusza Cezara.
– Papier (105 rok n.e) -został wynaleziony w Chinach. Ze względu na swoją trwałość i niską cenę bardzo szybko się rozpowszechnił.

Pierwsze igrzyska olimpijskie zostały zorganizowane w 776 roku p.n.e. Były organizowane w Peloponezie Olimpii. Spośród wielu konkurencji największym zainteresowaniem cieszy

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!