Strajki w Polsce

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Strajki w Polsce, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Strajki w Polsce
W polskiej historii miało miejsce wiele strajków. Niektóre z nich były większe i obejmowały więcej ludzi a niektóre mniejsze i posiadały mniej osób strajkujących. Według danych obecnie w Polsce, pracownicy strajkują najmniej w Europie. Przykładami strajków są:
1) Strajk w kopalni soli w Wieliczce – Był to najprawdopodobniej pierwszy strajk w Polsce. Miał on miejsce w 1690 roku. Jego przyczyną było obniżenie deputatu. Górnicy pracujący w kopalni soli w Wieliczce oprócz standardowej zapłaty z pracę otrzymywali także określoną ilość soli. Gdy osoba nie chciała wziąć soli, zgłaszała to i otrzymywała według określonej taryfy, kwotę pieniężną. W 1690 roku zmniejszyła się taryfa bądź jak mówią inne źródła informacji zmniejszył się deputat. Podczas strajku oprócz samych strajkujących, znalazło się tak zwanych dwóch „łamistrajków”. Ostatecznie zostali oni zamordowani, przez tłum osób strajkujących, a także byli najprawdopodobniej jedynymi zamordowanymi podczas odbytego strajku w kopalni w Wieliczce.
2) Strajk powszechny robotników rolnych w Polsce – Strajk miał miejsce na przełomie lat 1918 oraz 1919. Odbył się na Kielecczyźnie, zachodniej części Mazowsza, Lubelszczyźnie oraz Wielkopolsce. Dzięki odbytemu się strajkowi doszło do zawarcia umów zbiorowych. Wprowadziły one między innymi: ubezpieczenia socjalne co prawda nie pełne, aczkolwiek chociaż częściowe, podwyżek płac dla pracowników, a także skrócenia czasu pracy w dzień roboczy.
3) Strajk kolejarzy w Poznaniu – Rozpoczęto go 26 kwietnia 1920 roku. Odbywał się on podczas zaborów. Spowodowany był faktem, że Rząd znajdujący się w Warszawie zarządził wypłacenie pracownikom tak zwaną „trzynastą pensję”. Dwóch zaborców wypłaciło je, natomiast nie wywiązało się z tego Ministerstwo Dzielnicy Pruskiej. Mimo obietnicy wypłacenia, nie wywiązano się ponownie, natomiast ceny wciąż ulegały wzrostowi. W strajku wzięło udział ponad 20 tysięcy osób. Okazał się on krwawym. Do strajkujących otworzono broń palną w wyniku czego około 30 osób pozostało rannych, natomiast około 9 zmarło. Dokonywano także aresztowań, którym zostało poddanych około 24 robotników a spośród nich 15 zostało skazanych na więzienie.
4) Strajk robotników w Raciborzu – Strajk ten rozpoczął się 10 sierpnia 1923 roku o godzinie 11:00. Wzięło w nim udział kilka tysięcy pracowników. Niezadowolenie społeczeństwa było spowodowane między innymi utrudnionym dostępem do podstawowych artykułów spożywczych, przez ich braki. Kolejnym powodem była hiperinflacja, która wzięła się z deficytu budżetowego wynikającego ze znacznego dodruku pieniędzy, a także pr

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!