Treblinka obóz

Chcesz się mniej uczyć i więcej rozumieć?
Zamień czytanie na oglądanie!
Kliknij Player materiału wideo na temat: Treblinka obóz, kliknij aby zobaczyć materiał i ucz się szybciej!

Treblinka obóz

Informacje

Obóz zagłady, znajdujący się w Treblince, oficjalnie zwany SS-Sonderkommando Treblinka, a zwyczajowo – Treblinka II. Jest to niemiecki nazistowski obóz zagłady, który funkcjonował od 07.1942 roku do 11.1943 r. na terenie gminy Kosów, mieszczącej się w powiecie sokołowskim, obok linii kolejowej Siedlce–Sokołów Podlaski–Małkinia. Znajdował się blisko wsi i stacji Treblinka, od których została wzięta jego nazwa.

Ten obóz zagłady utworzono w ramach akcji pt.”Reihardt”, zostały w nim przeprowadzone eksterminacje ludności pochodzenia żydowskiego. Niemieccy żołnierze kierowali do niego głównie transport z gett, które znajdowały się w okupowanej przez nich Polsce, zawierając w tym getto warszawskie.
Na domiar tego w tym obozie byli mordowani Żydzi austriaccy, niemieccy, jugosłowiańscy, czescy oraz słowaccy i greccy oraz Romowie wraz z Sinti.
Ofiary kierowano do stacjonarnych komór gazowych i wprowadzano do nich gazy spalinowe. Z transportów ludzi kierowanych do Treblinki II wyłączano bardzo małą liczbę Żydów, głównie fachowców, młodych mężczyzn, którzy mieli zostać zatrudniani w komendach, które pracowały na terenie obozu, bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Więźniowie przez cały czas byli narażeni na głód, choroby, zakażenia oraz gniew strażników. Z biegnącym czasem w Treblince powstała obozowa konspiracja. W końcu, 2.08.1943 roku w obozie wybuchło dosyć zorganizowane powstanie, w jego trakcie zbiegło ok. 400 więźniów (mniej więcej siedemdziesięciu przeżyło wojnę). Liczba ofiar, które zostały stracone w Treblince wynosi prawdopodobnie około 800 tysięcy osób. Był to największy ośrodek zagłady, znajdujący się w Generalnym Gubernatorstwie (GG), a tym samym drugi po Auschwitz-Birkenau, mieszczącym się w okupowanej Europie.

Założenie obozu zagłady

Aby wybudować obóz Treblinka, wysłano grupę SS do znalezienia terenu. Jego położenie znajdowało się między wsiami Poniatowo i Wólka Okrąglik. By wybudować ten obóz, ścięto 20 hektarów lasu. Budowę zaczęto 1 czerwca 1942 roku. Jej zleceniodawcą był Centralny Zarząd Budowlany Waffen-SS z siedzibą w Warszawie. Wykonawcami natomiast przedsiębiorstwa: Schönbrunn z Legnicy i Schmidt & Münstermann z Warszawy. Kierownikiem prac był Niemiec SS-Obersturmführer Richard Thomalla. Wszystkie prace budowlane były wykonywane przez żydowskich robotników z gett w Węgrowie i Stoczku Węgrowskim, a także przez polskich więźniów z niedalekich obozów pracy (pracowali budując coś, co miało ich zabić). Wszystkie materiały budowlane i instalacyjne sprowadzano m.in. z Warszawy. Co ciekawe za ich dostarczenie odpowiedzialne były przede wszystkim gminy żydowskie (a to właśnie Żydzi ginęli w obozach zagłady). Budowę obozu zagłady Treblinka skończono zaledwie po miesiącu pracy – 11 lipca 1942 roku.
Pierwszy transport jeńców z Warszawy, a dokładniej z getta w Warszawie, przyjechał do Treblinki 22 lipca. Był to pierwszy dzień tzw. wielkiej akcji wysiedleńczej. Niedługo potem przywieziono także innych więźniów, lecz z getta w Białymstoku, które miało

Sprawdź również:

Dodaj komentarz jako pierwszy!